Art 20 Respectarea principiilor fundamentale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principiile fundamentale ale procesului civil - Respectarea principiilor fundamentale -
Art. 20. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și să respecte el însuși principiile fundamentale ale procesului civil, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Rolul judecătorului în respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil. Această regulă, a respectării principiilor fundamentale, înscrisă în art. 20 NCPC, vizează judecătorul, în sarcina căruia sunt stabilite, cu titlu imperativ, două categorii de obligații, și anume: a) obligația de a asigura respectarea principiilor fundamentale ale procesului civil, cu trimitere evidentă la exercițiul drepturilor procesuale ale părților și ale celorlalți participanți în proces; b) obligația de a respecta el însuși principiile fundamentale ale procesului civil, precum legalitatea, dreptul la apărare, contradictorialitatea, oralitatea și publicitatea, nemijlocirea, continuitatea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 10 Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Art 11 Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Art 12 Buna-credință
Art 13 Dreptul la apărare
Art 14 Contradictorialitatea
Art 15 Oralitatea
Art 16 Nemijlocirea
Art 17 Publicitatea
Art 18 Limba desfășurării procesului
Art 19 Continuitatea
Art 20 Respectarea principiilor fundamentale
Art 21 Încercarea de împăcare a părților
Art 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art 23 Respectul cuvenit justiției
Art 24 Legea aplicabilă proceselor noi
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Art 30 Cereri în justiție
Reviste:
Nulitate act adițional la contract de linie de credit. Contract de fidejusiune. Contract de garantie imobiliara. Cerere de chemare în judecata formulată de persoane fizice care au calitatea de fidejusori, și nu de beneficiari ai contractului linie de credit. Calitatea lor de consumator și aplicabilitatea Legii nr. 193/2000
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...