Art 191 Cererea de reexaminare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amenzi judiciare și despăgubiri - Cererea de reexaminare -
Art. 191. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii. Jurisprudență

(3) În toate cazurile, cererea se soluționează, cu citarea părților, prin încheiere, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea. Jurisprudență

(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) este definitivă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Calea de atac împotriva încheierii de stabilire a amenzii și a despăgubirii. Textul reglementează calea de atac împotriva încheierii de sancționare. Chiar dacă textul alin. (1) al art. 191 instituie calea de atac a reexaminării numai împotriva actului de procedură de aplicare a amenzii și de stabilire a despăgubirii, întrucât statuează că reexaminarea se formulează "de cel obligat la amendă sau despăgubire", aceasta nu înseamnă, în opinia noastră, că cel sancționat nu poate contesta și abaterea reținută în sarcina sa, calificarea faptei reținute care a determinat sancționarea cu amendă și obligarea sa la plata de despăgubiri. Aceasta întrucât cel sancționat cu amendă, criticând sancțiunea aplicată, implicit contestă și reținerea în sarcina sa a abaterii care a atras aplicarea amenzii. De asemenea, în cadrul cererii de reexaminare, instanța verifică dacă în sarcina celui sancționat poate fi reținută sau nu abaterea care a atras aplicarea amenzii [bunăoară, în cazul aplicării dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a)-e) NCPC, va analiza existența sau inexistența relei-credințe], verifică dacă neîndeplinirea obligațiilor de către cel sancționat în baza art. 187 alin. (1) pct. 2 NCPC a fost sau nu justificată de motive temeinice. Obiectul cererii de examinare îl reprezintă, așadar, "încheierea" prin care se stabilește abaterea, amenda și despăgubirea. Prin urmare, textul legii permite un control de legalitate și de temeinicie sub toate aspectele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Art 199 Înregistrarea cererii
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Reviste:
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
Natura juridică a contestației la executare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...