Art 19 Continuitatea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principiile fundamentale ale procesului civil - Continuitatea -
Art. 19. -
Doctrină (1)

Judecătorul învestit cu soluționarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Imposibilitatea înlocuirii judecătorului pe durata procesului. Textul consacră principiul continuității, conform căruia, odată învestit cu soluționarea unei cauze concrete, judecătorul nu va putea fi înlocuit pe durata procesului, până la momentul dezînvestirii sale, prin pronunțarea unei hotărâri. 
    Textul art. 19 trimite la prevederile art. 214 NCPC, care vizează continuitatea în cursul judecății și continuitatea după ce s-a dat cuvântul părților în fond, precum și la prevederile art. 395 alin. (2) NCPC, conform cărora la deliberare pot lua parte numai membrii completului în fața cărora au avut loc dezbaterile, cu referire evidentă la dezbaterile asupra fondului. Prin urmare, dacă între momentul închiderii dezbaterilor judiciare asupra fondului și momentul deliberării se produce schimbarea judecătorului, spre exemplu, în ipoteza unei amânări de pronunțare, este obligatoriu ca procesul să fie repus pe rol, astfel încât părțile să pună concluzii asupra fondului în fața judecătorului care va participa la deliberare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 9 Dreptul de dispoziție al părților
Art 10 Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Art 11 Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Art 12 Buna-credință
Art 13 Dreptul la apărare
Art 14 Contradictorialitatea
Art 15 Oralitatea
Art 16 Nemijlocirea
Art 17 Publicitatea
Art 18 Limba desfășurării procesului
Art 19 Continuitatea
Art 20 Respectarea principiilor fundamentale
Art 21 Încercarea de împăcare a părților
Art 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art 23 Respectul cuvenit justiției
Art 24 Legea aplicabilă proceselor noi
Art 25 Legea aplicabilă proceselor în curs
Art 26 Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art 27 Legea aplicabilă hotărârilor
Art 28 Teritorialitatea legii de procedură
Art 29 Noțiune
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...