Art 188 Alte cazuri de sancționare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amenzi judiciare și despăgubiri - Alte cazuri de sancționare -
Art. 188. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Nerespectarea de către oricare dintre părți sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanță pentru asigurarea ordinii și solemnității ședinței de judecată se sancționează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

(2) Nerespectarea de către orice persoană a dispozițiilor privind desfășurarea normală a executării silite se sancționează de către președintele instanței de executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Sancțiunea amenzii judiciare. Cazuri de aplicare. Textul sancționează: a) atitudinea părților ori a altor persoane de nerespectare a dispozițiilor instanței, date în scopul asigurării ordinii și solemnității dezbaterilor; b) atitudinea persoanelor de nerespectare a dispozițiilor privitoare la desfășurarea normală a executării silite. În această situație, aplicarea sancțiunii este condiționată de formularea unei cereri în acest sens de executorul judecătoresc, cerere care se soluționează cu citarea părților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Reviste:
Uzul și abuzul de drept
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...