Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Termenele procedurale - Nerespectarea termenului Sancțiuni -
Art. 185. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) În cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Decăderea părții din exercițiul dreptului procesual. Reglementare. Scop. În cazul nerespectării termenelor (legale sau judiciare) stabilite pentru exercitarea oricărui drept procesual, intervine sancțiunea decăderii părții din dreptul de a-și mai exercita acel drept, de a mai îndeplini vreun act de procedură. 
    Sancțiunea decăderii are rolul de a garanta celeritatea procedurii judiciare, de a contribui la apărarea intereselor legitime ale părților și de a garanta securitatea raporturilor juridice. Instituția decăderii, în general și termenele în raport cu care își produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură a îngrădi dreptul la un proces echitabil, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în condiții optime a acestui drept constituțional, prevenindu-se eventualele abuzuri și limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilității și securității raporturilor juridice civile(706). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 175 Nulitatea condiționată
Art 176 Nulitatea necondiționată
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Reviste:
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Aspecte procesuale cu privire la intervenția creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...