Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Termenele procedurale - Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere -
Art. 183. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Calculul termenelor pentru actele de procedură trimise prin poștă. În cazul în care actul de procedură a fost înaintat instanței de judecată prin intermediul serviciilor poștale, la calculul termenului se ține seama de data predării actului recomandat la serviciul poștal. Astfel, în situația în care actul s-a predat în termen la oficiul poștal, el va fi considerat făcut în termen, chiar dacă la instanță a ajuns după expirarea termenului prevăzut de lege pentru îndeplinirea sa. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 173 Comunicarea către alți participanți
Art 174 Noțiune și clasificare
Art 175 Nulitatea condiționată
Art 176 Nulitatea necondiționată
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Reviste:
Este depus în termen actul de procedură trimis prin fax/poșta electronică în ultima zi a termenului, după închiderea programului la instanță?
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...