Art 174 Noțiune și clasificare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea actelor de procedură - Noțiune și clasificare -
Art. 174. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Nulitatea este absolută atunci când cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes public. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Nulitatea este relativă în cazul în care cerința nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes privat. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Nulitatea actelor de procedură. Noțiune. Nulitatea actelor de procedură este definită în literatura juridică ca sancțiunea procedurală care intervine în cazul actului de procedură care nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de lege, lipsindu-l în tot sau în parte de efectele firești(681). Noul Cod de procedură civilă consacră definiția legală a acestei instituții în alin. (1) al normei analizate, statuând că nulitatea este o sancțiune, ea lipsește de efecte, total sau parțial, actul care nu îndeplinește condițiile de fond sau de formă cerute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 164 Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal
Art 165 Data îndeplinirii procedurii
Art 166 Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art 167 Citarea prin publicitate
Art 168 Afișarea
Art 169 Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Art 170 Comunicarea în instanță
Art 171 Zilele de comunicare
Art 172 Schimbarea locului citării
Art 173 Comunicarea către alți participanți
Art 174 Noțiune și clasificare
Art 175 Nulitatea condiționată
Art 176 Nulitatea necondiționată
Art 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Art 178 Invocarea nulității
Art 179 Efectele nulității
Art 180 Stabilirea termenelor
Art 181 Calculul termenelor
Art 182 Împlinirea termenului
Art 183 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Reviste:
Nulitatea actelor de procedură și de executare silită
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...