Art 150 Înscrisurile anexate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Forma cererilor - Înscrisurile anexate -
Art. 150. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege a se folosi în proces. Jurisprudență

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Se vor putea depune în copie numai părțile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanța să ordone, dacă va fi nevoie, înfățișarea înscrisului în întregime. Jurisprudență

(4) Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. Jurisprudență

(5) Dispozițiile art. 149 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Înscrisuri anexate cererii. Cererea adresată instanței trebuie să indice probele pe care se sprijină pretenția alegată. Dacă legea nu interzice, pot fi folosite orice mijloace de probă: înscrisuri, martori, mărturisire, expertiză, cercetare la fața locului. 
    În cazul în care dovada se face prin înscrisuri, cererea adresată instanței va fi însoțită de atâtea copii de pe înscrisurile folosite ca mijloc de probă câți pârâți sunt și în plus câte o copie de pe fiecare înscris, pentru instanță. Este consacrată astfel o altă garanție legală a dreptului la apărare. Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Art 142 Instanța competentă
Art 143 Suspendarea judecării procesului
Art 144 Judecarea cererii
Art 145 Efectele admiterii cererii
Art 146 Formularea unei noi cereri de strămutare
Art 147 Delegarea instanței
Art 148 Condițiile generale
Art 149 Numărul de exemplare
Art 150 Înscrisurile anexate
Art 151 Cererea formulată prin reprezentant
Art 152 Cererea greșit denumită
Art 153 Obligația de a cita părțile
Art 154 Organe competente și modalități de comunicare
Art 155 Locul citării
Art 156 Obligația alegerii locului citării
Art 157 Cuprinsul citației
Art 158 Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Art 159 Termenul pentru înmânarea citației
Art 160 Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Reviste:
Contestația (cale de atac împotriva sancționării disciplinare)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...