Art 138 Excepția litispendenței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Litispendența și conexitatea - Excepția litispendenței -
Art. 138. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte, înaintea mai multor instanțe competente sau chiar înaintea aceleiași instanțe, prin cereri distincte. Jurisprudență

(2) Excepția litispendenței poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond. Jurisprudență

(3) Când instanțele sunt de același grad, excepția se invocă înaintea instanței sesizate ulterior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanțe învestite. Jurisprudență

(4) Când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței de grad inferior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanței de fond mai înalte în grad.

(5) Încheierea prin care s-a soluționat excepția poate fi atacată numai odată cu fondul. Jurisprudență

(6) Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanțelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluționarea recursului.

(7) Dispozițiile alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător și atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiași instanțe.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Excepția de litispendență. Noțiune. Textul reglementează excepția de litispendență. Suntem în prezența acesteia atunci când o cerere formulată de reclamant împotriva unuia sau mai multor pârâți având un anumit obiect și o anumită cauză a fost introdusă la mai multe instanțe deopotrivă competente, precum și atunci când cereri distincte având același obiect și aceeași cauză au fost introduse de reclamant împotriva aceluiași pârât la aceeași instanță. În cazul în care a fost sesizată o instanță necompetentă, se poate invoca excepția de necompetență, care primează față de excepția de litispendență. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Art 139 Excepția conexității
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Art 142 Instanța competentă
Art 143 Suspendarea judecării procesului
Art 144 Judecarea cererii
Art 145 Efectele admiterii cererii
Art 146 Formularea unei noi cereri de strămutare
Art 147 Delegarea instanței
Art 148 Condițiile generale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...