Art 133 Conflictul de competență. Cazuri | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Necompetența și conflictele de competență - Conflictul de competență Cazuri -
Art. 133. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Există conflict de competență: Jurisprudență

1. când două sau mai multe instanțe se declară deopotrivă competente să judece același proces; Jurisprudență

2. când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Conflictele de competență. Condiții. Din textul art. 133 NCPC rezultă că există situații care pot genera conflicte de competență în interiorul sistemului instanțelor judecătorești, incluse în categoria incidentelor procedurale referitoare la competență. 
    Un conflict de competență, fie el unul pozitiv sau unul negativ, există în următoarele condiții: a) sesizarea, concomitentă ori simultană, a cel puțin două instanțe diferite cu judecarea aceleiași cereri. Conflictul de competență se verifică în raport cu una și aceeași pricină, ceea ce presupune existența identității de părți, obiect și cauză, în sensul prevederilor art. 431 NCPC; b) cererile să fie în curs de judecată la momentul nașterii conflictului, în fața instanțelor judecătorești române; c) invocarea necompetenței în fața tuturor instanțelor învestite cu soluționarea aceleiași pricini; d) cel puțin una dintre instanțele sesizate să aibă competența de a judeca cererea respectivă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Art 139 Excepția conexității
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Art 142 Instanța competentă
Art 143 Suspendarea judecării procesului
Reviste:
Autoritatea de lucru judecat în cadrul aceluiași litigiu
Studiu de caz: Litigiu de muncă. Prorogare legală de competență într-o cerere de intervenție în interes propriu
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...