Art 132 Soluționarea excepției | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Necompetența și conflictele de competență - Soluționarea excepției -
Art. 132. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă instanța se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței judecătorești competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Dacă instanța se declară necompetentă și respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională sau ca nefiind de competența instanțelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Soluționarea excepției. După dezbaterile contradictorii, instanța se va pronunța asupra excepției de necompetență, fie în sensul admiterii ei, fie în sensul respingerii acesteia. În cazul în care respinge excepția și se declară competentă, instanța se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată asupra fondului și continuă judecarea cauzei. Dacă găsește excepția întemeiată, instanța o va admite prin sentință sau decizie, după caz, în funcție de etapa procesuală în care se invocă excepția. Hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac. În consecință, instanța va declina competența în favoarea instanței judecătorești competente material și teritorial să soluționeze cauza ori în favoarea altui organ cu activitate jurisdicțională, în cazul în care competența de soluționare nu revine instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Art 139 Excepția conexității
Art 140 Temeiul strămutării
Art 141 Cererea de strămutare
Art 142 Instanța competentă
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Conflict negativ de competență. Cerere de asigurare a dovezilor. Competența instanței care judecă procesul în primă instanță
Evoluția reglementării cu privire la evocarea fondului de către instanța de apel în materie civilă
Studiu de caz- Instanța competentă să soluționeze o cerere de suspendare a unei decizii emise de Camera de Conturi Județeană
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Autoritatea de lucru judecat în cadrul aceluiași litigiu
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...