Art 129 Excepția de necompetență | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Necompetența și conflictele de competență - Excepția de necompetență -
Art. 129. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Necompetența este de ordine publică sau privată. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; Jurisprudență, Reviste (1)

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Necompetență absolută. Cazuri. Norma reglementează expres și limitativ cazurile în care suntem în prezența unei nulități absolute, de ordine publică. Astfel, necompetența este de ordine publică în trei situații, și anume: a) când acțiunea nu este de competența instanțelor judecătorești (competență generală); b) când acțiunea este de competența unei instanțe de alt grad decât cea sesizată (competență materială), cum ar fi în următoarele situații: a fost sesizat tribunalul ca primă instanță, deși cauza este de competența judecătoriei; a fost sesizată judecătoria (cum ar fi în materia reglementată de Legea nr. 10/2001, republicată, conflictele de muncă), deși pricina revenea în competența în primă instanță a tribunalului; recursul împotriva unei hotărâri pronunțate de judecătorie a fost trimis spre soluționare curții de apel, și nu tribunalului; c) când cauza este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura (competență teritorială exclusivă). Este cazul competenței exclusive prevăzute de art. 117-121 NCPC. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Întâmpinarea fiind obligatorie [art. 1018 alin. (3) NCPC], debitorul nu va putea invoca excepția necompetenței teritoriale decât prin întâmpinare, și nu la primul termen de judecată. 
    În schimb, creditorul nu va putea solicita instanței declararea ne­ competenței teritoriale, dacă a introdus cererea la o altă instanță decât cea în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul debitorului [art. 130 alin. (4) NCPC]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Art 139 Excepția conexității
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Cui profită actuala verificare și regularizare a cererii în procesul civil?
Excludere asociat. Revocarea din funcția de administrator. Menținerea societății cu asociat unic
Conflict negativ de competență. Cerere de asigurare a dovezilor. Competența instanței care judecă procesul în primă instanță
11. Urmărirea silită imobiliară. Instanța competentă să soluționeze contestația la executare formulată împotriva unei executări silite declanșate înainte de intrarea în vigoare a legii nr. 138/2014
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...