Art 128 Incidente privind arbitrajul | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Incidente privind arbitrajul -
Art. 128. -
Reviste (1), Doctrină (1)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competența instanței judecătorești în materia arbitrajului. Se conferă tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul competența de a soluționa incidentele privind arbitrajul. Această normă este corelativă dispozițiilor art. 547 NCPC, în sensul că piedicile care pot apărea în organizarea și desfășurarea arbitrajului, cum ar fi formularea unei cereri de recuzare a unui arbitru, de numire a unui arbitru sau a unui supraarbitru, pot fi înlăturate de tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul, la cererea uneia dintre părți. De asemenea, tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul este competent să asigure, la cererea părții interesate, îndeplinirea și a altor atribuții ce revine în arbitraj instanței de judecată, cum ar fi stabilirea locului arbitrajului, asigurarea serviciilor unui traducător. Soluționarea cererilor prin care se urmărește înlăturarea oricărui obstacol în calea organizării și desfășurării arbitrajului, prin care se asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin instanței în arbitraj, se face de urgență și cu precădere, în temeiul dispozițiilor care reglementează instituția ordonanței președințiale, de un complet prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță. Hotărârea dată în ordonanța președințială nu este supusă vreunei căi de atac. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Art 136 Dispoziții speciale
Art 137 Probele administrate în fața instanței necompetente
Art 138 Excepția litispendenței
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...