Art 125 Cererea în constatare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții speciale - Cererea în constatare -
Art. 125. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

În cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Competența de soluționare a acțiunii în constatare. Instanța competentă, sub aspect material și teritorial, să rezolve cererile în realizarea unui drept este cea care va putea soluționa și cererile în constatare pozitivă (a existenței unui drept) sau negativă (a inexistenței dreptului), condiționat de lipsa posibilității părții care acționează de a solicita realizarea dreptului, pentru că, ori de câte ori partea are deschisă calea realizării dreptului, va trebui să uzeze de această cale, acțiunea în constatare în această situație fiind inadmisibilă (art. 35 NCPC). Pe calea acțiunii în constatare se poate solicita numai constatarea existenței sau inexistenței unui drept, nu și a unui fapt. Dacă se solicită constatarea unui fapt, cererea va fi respinsă, ca inadmisibilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 115 Cererile în materie de asigurări
Art 116 Alegerea instanței
Art 117 Cererile privitoare la imobile
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Art 129 Excepția de necompetență
Art 130 Invocarea excepției
Art 131 Verificarea competenței
Art 132 Soluționarea excepției
Art 133 Conflictul de competență. Cazuri
Art 134 Suspendarea procesului
Art 135 Soluționarea conflictului de competență
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...