Art 118 Cererile privitoare la moștenire | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența teritorială - Cererile privitoare la moștenire -
Art. 118. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: Jurisprudență

1. cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; Jurisprudență

2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; Jurisprudență

3. cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar. Jurisprudență

(2) Cererile formulate potrivit alin. (1) care privesc mai multe moșteniri deschise succesiv sunt de competența exclusivă a instanței ultimului domiciliu al oricăruia dintre defuncți. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență teritorială exclusivă. Aparține exclusiv instanței celui din urmă domiciliu al defunctului competența de a soluționa cererile în materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, și anume: 
   a) Cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare (art. 118 pct. 1). Intră în această categorie: cererea în anularea unui testament; cererea în constatarea nulității unui testament; cererea în executarea unui testament; cererea pentru recunoașterea validității dispozițiilor testamentare; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Art 113 Competența teritorială alternativă
Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie
Art 115 Cererile în materie de asigurări
Art 116 Alegerea instanței
Art 117 Cererile privitoare la imobile
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Art 128 Incidente privind arbitrajul
Reviste:
Donația - liberalitate între vii
Ordonanță președințială. Recalculare pensie. Inadmisibilitate
Contract de împrumut bancar. Contract de credit. Modificarea unilaterală a contractului de credit. Comision de risc. Comision de administrare. Dobândă fixă. O.U.G. nr. 50/2010
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...