Art 117 Cererile privitoare la imobile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența teritorială - Cererile privitoare la imobile -
Art. 117. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul. Jurisprudență

(2) Când imobilul este situat în circumscripțiile mai multor instanțe, cererea se va face la instanța domiciliului sau reședinței pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripții, iar în caz contrar, la oricare dintre instanțele în circumscripțiile cărora se află imobilul. Jurisprudență

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, prin asemănare, și în cazul acțiunilor posesorii, acțiunilor în grănițuire, acțiunilor privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum și în cazul celor de împărțeală judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență teritorială exclusivă. Competență absolută. De regulă, cererile privitoare la drepturile reale imobiliare sunt de competența instanței în a cărei circumscripție se află imobilul, fără ca părțile să aibă dreptul de a stabili o altă instanță, competența fiind una teritorială exclusivă, stabilită printr-o normă imperativă, de ordine publică. 
    În sensul art. 551 NCC, sunt drepturi reale: dreptul de proprietate; dreptul de superficie; dreptul de uzufruct; dreptul de uz; dreptul de abitație; dreptul de servitute; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință; drepturile reale de garanție; alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Art 113 Competența teritorială alternativă
Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie
Art 115 Cererile în materie de asigurări
Art 116 Alegerea instanței
Art 117 Cererile privitoare la imobile
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Art 125 Cererea în constatare
Art 126 Alegerea de competență
Art 127 Competența facultativă
Reviste:
Donația - liberalitate între vii
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...