Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența teritorială - Cereri în materie de tutelă și familie -
Art. 114. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. Jurisprudență

(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanța de tutelă și de familie a încheierii unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită privește un imobil, este, de asemenea, competentă și instanța în a cărei circumscripție teritorială este situat imobilul. În acest caz, instanța de tutelă și de familie care a pronunțat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința cel ocrotit.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competența teritorială în cazul cererilor în materie de tutelă și familie. De regulă, cererile privind ocrotirea persoanei fizice intră în competența teritorială a instanței de tutelă în circumscripția căreia își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită. 
    Articolul 265 NCC este textul de lege prin care se determină instanța competentă ratione materiae în litigiile generate de aplicarea dispozițiilor Cărții a II-a - Despre familie. În acest sens se stipulează că toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Art 106 Dispoziții speciale
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art 112 Pluralitatea de pârâți
Art 113 Competența teritorială alternativă
Art 114 Cereri în materie de tutelă și familie
Art 115 Cererile în materie de asigurări
Art 116 Alegerea instanței
Art 117 Cererile privitoare la imobile
Art 118 Cererile privitoare la moștenire
Art 119 Cereri privitoare la societăți
Art 120 Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Art 121 Cererile împotriva unui consumator
Art 122 Regimul regulilor de competență
Art 123 Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Art 124 Apărări și incidente procedurale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...