Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță - Valoarea cererii în cazuri speciale -
Art. 101. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenței instanței se va ține seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părții din obiectul dedus judecății. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Aceeași valoare va fi avută în vedere și în cererile privind constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită și repunerea părților în situația anterioară, precum și în cererile privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În cererile de aceeași natură, privitoare la contracte de locațiune ori de leasing, precum și în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socotește după chiria sau arenda anuală. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Alte criterii de determinare a competenței după valoare. Prin acest text normativ legiuitorul introduce criterii speciale de stabilire a competenței după valoare în cazul anumitor cereri, și anume: 
   a) valoarea obiectului unui act juridic sau, după caz, valoarea părții distincte din obiectul actului juridic dedus judecății, în cererile referitoare la: executarea unui contract ori a unui alt act juridic; constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic, chiar și atunci când nu se solicită repunerea părților în situația anterioară; constatarea existenței ori inexistenței unui drept. Trebuie remarcat că, în cazul în care reclamantul formulează pretenții exclusiv în limitele unei părți distincte din obiectul actului juridic, iar nu cu privire la întregul obiect, competența se va determina în raport cu valoarea părții din obiectul dedus judecății; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 91 Dispoziții speciale
Art 92 Modalități de participare
Art 93 Efecte față de titularul dreptului
Art 94 Judecătoria
Art 95 Tribunalul
Art 96 Curtea de apel
Art 97 Înalta Curte de Casație și Justiție
Art 98 Reguli generale
Art 99 Cazul mai multor capete principale de cerere
Art 100 Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Art 101 Valoarea cererii în cazuri speciale
Art 102 Cererea de plată parțială
Art 103 Cererea privind prestații succesive
Art 104 Cererile în materie imobiliară
Art 105 Cererile în materie de moștenire
Art 106 Dispoziții speciale
Art 107 Regula generală
Art 108 Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art 110 Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Art 111 Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru cererile introduse la instanțele judecătorești - Reguli privind taxarea în cotă procentuală
Motivarea apelului în sistemul noului C. proc. civ.: Limitele devoluțiunii, excepțiile și diferențierea acestora
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...