Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă -
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Reviste (1)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții mai favorabile.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Principiul aplicării prioritare a normelor convenționale și comunitare. Categorii de norme de procedură civilă. Dispozițiile art. 20 din Constituția României(5) sunt reiterate în cuprinsul art. 3 și art. 4 NCPC, consacrând procedural principiul aplicării prioritare a normelor Convenției europene și a celor comunitare, cu referire atât la normele primare, cât și la cele derivate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Obiectul și scopul Codului de procedură civilă
Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil
Legalitatea
Egalitatea
Dreptul de dispoziție al părților
Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Buna credință
Dreptul la apărare
Reviste:
Nulitate act adițional la contract de linie de credit. Contract de fidejusiune. Contract de garantie imobiliara. Cerere de chemare în judecata formulată de persoane fizice care au calitatea de fidejusori, și nu de beneficiari ai contractului linie de credit. Calitatea lor de consumator și aplicabilitatea Legii nr. 193/2000
Litigiu având ca obiect drepturi stabilite în favoarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în temeiul dispozițiilor pct. 2 alin. (1) din Anexa IV/2 la Legea nr. 330/2009 la trecerea acestora în rezervă sau direct în retragere. Instanța competentă să-l judece
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...