Anexele | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Regimul altor înscrisuri -
Anexele

Art. 290. - Doctrină (1)

Planurile, schițele, hârtiile, fotografiile și orice alte documente anexate au aceeași putere doveditoare ca și înscrisurile la care sunt alăturate, dacă au legătură directă cu înscrisul și poartă semnătura, după caz, a părții sau a persoanei competente care a întocmit înscrisul.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Forța probantă a anexelor. În ceea ce privește diferitele acte anexate unui înscris, cu care fac corp comun, cum ar fi planurile, schițele, hârtiile, fotografiile, acestea au aceeași putere doveditoare ca înscrisul la care sunt alăturate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) au directă legătură cu înscrisul; b) poartă semnătura părții sau, după caz, a persoanei competente care a întocmit înscrisul, atunci când acesta nu este redactat de părți, ci de un funcționar competent (notar, funcționar administrativ, executor judecătoresc, expert etc.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Registrele profesioniștilor
Mențiunile făcute de creditor
Noțiune
Prezumția de validitate a înscrierii
Puterea doveditoare
Regimul duplicatelor
Regimul copiilor
Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Putere doveditoare
Alte categorii de înscrisuri
Anexele
Modificările înscrisului
Depunerea înscrisurilor
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...