Alte cazuri de sancționare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Amenzi judiciare și despăgubiri -
Alte cazuri de sancționare

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Nerespectarea de către oricare dintre părți sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanță pentru asigurarea ordinii și solemnității ședinței de judecată se sancționează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

(2) Nerespectarea de către orice persoană a dispozițiilor privind desfășurarea normală a executării silite se sancționează de către președintele instanței de executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Sancțiunea amenzii judiciare. Cazuri de aplicare. Textul sancționează: a) atitudinea părților ori a altor persoane de nerespectare a dispozițiilor instanței, date în scopul asigurării ordinii și solemnității dezbaterilor; b) atitudinea persoanelor de nerespectare a dispozițiilor privitoare la desfășurarea normală a executării silite. În această situație, aplicarea sancțiunii este condiționată de formularea unei cereri în acest sens de executorul judecătoresc, cerere care se soluționează cu citarea părților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Stabilirea termenelor
Calculul termenelor
Împlinirea termenului
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Curgerea termenului Prelungirea acestuia
Nerespectarea termenului Sancțiuni
Repunerea în termen
Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni
Alte cazuri de sancționare
Despăgubiri pentru amânarea procesului
Stabilirea amenzii și despăgubirii
Cererea de reexaminare
Subiectele contestației și motivele ei
Retragerea contestației
Forma contestației Procedura înaintea instanței care judecă procesul
Procedura de soluționare a plângerii
Sancționarea contestatorului de rea credință
Domeniu de aplicare
Competența
Reviste:
Uzul și abuzul de drept
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...