Guvernul României

Hotărârea nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Sibiu-Pitești"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 08 aprilie 2019.

În vigoare de la 08 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Sibiu-Pitești", prevăzuți în anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile-Daniel Suciu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 3 aprilie 2019.

Nr. 196.

ANEXA Nr. 1

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județele Sibiu, Vâlcea și Argeș

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 18.590.529
- din care: C + M mii lei 15.572.087
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 919.000/534.000
Anul II mii lei/mii lei 2.383.000/1.835.000
Anul III mii lei/mii lei 3.990.000/3.434.000
Anul IV mii lei/mii lei 3.878.880/3.346.349
Anul V mii lei/mii lei 3.221.634/2.791.430
Anul VI mii lei/mii lei 2.317.000/2.041.000
Anul VII mii lei/mii lei 1.549.066/1.314.985
Anul VIII mii lei/mii lei 331.949/275.323
Capacități:
- Lungime autostradă km 122,11
Durata de execuție a investiției luni 88

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 1 Sibiu-Boița"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județul Sibiu

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 1.135.880
- din care: C + M mii lei 896.349
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 170.000/134.000
Anul II mii lei/mii lei 283.000/224.000
Anul III mii lei/mii lei 397.000/313.000
Anul IV mii lei/mii lei 285.880/225.349
Capacități:
- Lungime secțiune autostradă km 14,15
Durata de execuție a investiției luni 48

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI - Secțiunea 2 Boița-Cornetu"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județele Sibiu și Vâlcea

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 5.722.949
- din care: C + M mii lei 4.857.323
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 125.000/20.000
Anul II mii lei/mii lei 271.000/147.000
Anul III mii lei/mii lei 999.000/883.000
Anul IV mii lei/mii lei 999.000/883.000
Anul V mii lei/mii lei 999.000/883.000
Anul VI mii lei/mii lei 999.000/883.000
Anul VII mii lei/mii lei 999.000/883.000
Anul VIII mii lei/mii lei 331.949/275.323
Capacități:
- Lungime secțiune autostradă km 30,35
Durata de execuție a investiției luni 88

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI -
Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județele Vâlcea și Argeș

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 6.751.066
- din care: C + M mii lei 5.692.985
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 180.000/50.000
Anul II mii lei/mii lei 749.000/579.000
Anul III mii lei/mii lei 1.318.000/1.158.000
Anul IV mii lei/mii lei 1.318.000/1.158.000
Anul V mii lei/mii lei 1.318.000/1.158.000
Anul VI mii lei/mii lei 1.318.000/1.158.000
Anul VII mii lei/mii lei 550.066/431.985
Capacități:
- Lungime secțiune autostradă km 37,40
Durata de execuție a investiției luni 77

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 5

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI -
Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județul Argeș

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 2.524.100
- din care: C + M mii lei 2.136.665
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 74.000/30.000
Anul II mii lei/mii lei 466.000/388.000
Anul III mii lei/mii lei 662.000/583.000
Anul IV mii lei/mii lei 662.000/583.000
Anul V mii lei/mii lei 660.100/552.665
Capacități:
- Lungime secțiune autostradă km 9,86
Durata de execuție a investiției luni 60

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 6

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORIITEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiții "AUTOSTRADA SIBIU-PITEȘTI -
Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești"

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: județul Argeș

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
(în prețuri valabile la data de 7.01.2019/1 euro = 4,6634 lei)
mii lei 2.456.534
- din care: C + M mii lei 1.988.765
Eșalonarea investiției (INV/C + M):
Anul I mii lei/mii lei 370.000/300.000
Anul II mii lei/mii lei 614.000/497.000
Anul III mii lei/mii lei 614.000/497.000
Anul IV mii lei/mii lei 614.000/497.000
Anul V mii lei/mii lei 244.534/197.765
Capacități:
- Lungime secțiune autostradă km 30,35
Durata de execuție a investiției luni 60

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100/1-2013.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...