Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 64/2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (text codificat)
Număr celex: 32011L0064

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la țigări (1), Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru țigarete (2) și Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat (3) au fost modificate de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directivele menționate prin încorporarea lor într-un singur text.

___________

(1) JO L 316, 31.10.1992, p. 8.

(2) JO L 316, 31.10.1992, p. 10.

(3) JO L 291, 6.12.1995, p. 40.

(4) A se vedea anexa I partea A.

(2) Este necesar ca legislația fiscală a Uniunii referitoare la produsele din tutun să asigure funcționarea corectă a pieței interne și, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății, astfel cum se prevede la articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere că produsele din tutun pot fi extrem de dăunătoare pentru sănătate și având în vedere apartenența Uniunii la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (FCTC). Ar trebui să fie avută în vedere situația fiecăruia dintre diferitele tipuri de tutun prelucrat în parte.

(3) Unul dintre obiectivele Tratatului privind Uniunea Europeană este de a menţine o uniune economică ale cărei caracteristici să fie similare cu cele ale unei pieţe interne, în cadrul căreia există o concurenţă sănătoasă. În ceea ce priveşte tutunul prelucrat, realizarea acestui obiectiv presupune ca aplicarea taxelor privind consumul de produse în acest sector în statele membre să nu producă condiţii de denaturare a concurenţei şi să nu împiedice libera lor circulaţie în cadrul Uniunii.

(4) Diferitele tipuri de tutun prelucrat, care se disting prin caracteristici şi mod de utilizare, ar trebui definite.

(5) Este necesar să se facă distincţie între tutunul tăiat fin destinat rulării în ţigarete şi alte tipuri de tutun de fumat.

(6) Rulourile de tutun care pot fi fumate ca atare, în urma unor manevre simple, ar trebui incluse în categoria ţigarete, în scopul impozitării uniforme a acestor produse.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...