Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic) nr. 2/2018

Timbrul de mediu - O.U.G. nr. 9/2013. Dispoziții fiscale naționale contrare dreptului unional/Environmental stamp - GEO no. 9/2013. National tax provisions contrary to the Union law
de Andreea Tabacu, Ramona Duminică

15 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The exoneration from the obligation to pay the stamp fee, for cars vehicles already registered in Romania for which he special tax was paid, but it was not returned, the pollution tax or the polluting emission tax, is contrary to art. 110 of the TFEU (former art. 90 TEC). The mere reimbursement option was meant to encourage the owners of used Romanian vehicles to propose a sale price for the same, taking into account the respective tax. On the one hand, used vehicles imported from another European Union member state were invariably subjected to the environmental stamp stipulated in GEO no.9/2013 upon the registration of the ownership title in Romania. Hence, the exemption granted offered a competitive advantage to the used vehicles already present on the Romanian market and discouraged the import of similar vehicles from other member states, which is contrary to the Union law.

Rezumat

Scutirea de la plata timbrului de mediu pentru mașinile deja înmatriculate în România pentru care s-a plătit, dar nu s-a restituit taxa specială, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante este contrară art. 110 din TFUE (vechiul art. 90 TCE). Simpla posibilitate de restituire era de natură să îi încurajeze pe proprietarii vehiculelor rulate românești vizate să propună pentru acestea un preț de vânzare care să nu țină seama de taxa respectivă. Pe de altă parte, vehiculele rulate importate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene erau invariabil supuse timbrului de mediu prevăzut de O.U.G. nr. 9/2013 la înscrierea în România a dreptului de proprietate. În consecință, scutirea menționată oferea un avantaj concurențial vehiculelor rulate prezente deja pe piața românească și descuraja importul de vehicule similare din alte state membre, ceea ce contravine dreptului unional.

(Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 297/R-CONT din 8 februarie 2018, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Andreea Tabacu*, cu comentariu de lector univ. dr. Ramona Duminică**)

* Conf. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești. Judecător la Curtea de Apel Pitești.

** Lector univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești.

Asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului V. la data 24 aprilie 2017, reclamantul D.F.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice V., restituirea sumei plătite cu titlu de timbru de mediu, în cuantum de 3.405 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data plății și până la plata efectivă, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice V. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Pârâta a mai formulat cerere de chemare în garanție a Administrației Fondului pentru Mediu, întrucât Fondul pentru Mediu administrat de aceasta este beneficiarul real al timbrului de mediu.

Prin sentința nr. 1674 din 5 septembrie 2017, Tribunalul V. a admis acțiunea formulată de reclamant, a obligat pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice să restituie reclamantului suma de 3.405 lei încasată cu titlu de timbru de mediu, plus dobânda fiscală calculată de la data plății - 29 iunie 2015 - până la plata efectivă și suma de 650 lei cheltuieli de judecată.

A fost admisă cererea de chemare în garanție și a fost obligată chemata în garanție Administrația Fondului Pentru Mediu la plata către pârâtă a sumelor la care aceasta a fost obligată prin prezenta hotărâre față de reclamant.

Împotriva sentinței a formulat recurs pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, reprezentată și cu sediul procesual ales la Administrația Județeană a Finanțelor Publice V., solicitând admiterea acestuia, casarea sentinței în parte și respingerea cererii, iar subsidiar, cenzurarea cheltuielilor de judecată.

Pe fond, se arată că taxa nu încalcă prevederile europene, deoarece este obligatorie pentru toți proprietarii de autoturisme, indiferent de proveniența acestora, la data primei înmatriculări în România.

De la 1 ianuarie 2013, ca efect al încetării suspendării dispozițiilor art. 2 lit. e), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012, obligația plății taxei își produc efectele de la înscriere sau de la prima înscriere a dreptului de proprietate ulterior intrării în vigoare a legii. Taxa a fost achitată din proprie inițiativă, iar reclamantul nu a contestat achitarea acesteia.

Recursul este întemeiat pe art. 488 coroborat cu art. 20 din Legea nr. 554/2004 și pe art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

D.F.M. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentința atacată prin prisma criticilor invocate, în raport de probatoriul administrat în cauză, de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5 și pct. 8 C. pr. civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru considerentele următoare:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...