Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1804/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.804/4.469

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

În baza prevederilor art. 353 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA
de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE-CADRU
cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...