Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare

Art. 16. -

Bonurile fiscale și bonurile emise de terminalele automate bancare, denumite în continuare bancomate, și de casele de marcat, în formă electronică, stocate la emitent, au același regim juridic ca și cele emise pe suport hârtie.

Art. 17. -

(1) Persoanele care au obligația de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot păstra în formă electronică documentul generat în formă electronică în următoarele condiții:

a) să îndeplinească cerințele privind asigurarea conformității informațiilor înregistrate în formă electronică cu cele înscrise pe documentul pe hârtie;

b) să arhiveze și să asigure accesul la bonurile emise în formă electronică.

(2) Bonurile emise în formă electronică de casele de marcat și de bancomate și stocate la emitent respectă condițiile privind conținutul obligatoriu stabilite de actele normative în vigoare.

(3) Casele de marcat utilizate pentru emiterea bonurilor fiscale în formă electronică se vor aviza cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) care păstrează în formă electronică bonurile emise de case de marcat sau de bancomate au obligația de a notifica organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 18. -

Termenul de arhivare a bonurilor fiscale și a bonurilor emise de case de marcat sau de către bancomate, în formă electronică, va fi același cu cel prevăzut pentru cele emise pe suport hârtie.

Art. 19. -

(1) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică, cheltuielile efectuate cu investițiile pentru dotări și alte utilități necesare desfășurării acestei activități sunt amortizabile pe o perioadă de 5 ani de la prima înregistrare ca utilizator de factură în formă electronică.

(2) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică privind investițiile legate de modificarea și perfecționarea sistemelor informatice utilizate în activitatea de facturare electronică sunt amortizabile pe o perioadă de 3 ani, începând cu data inițierii investiției, probată cu hotărârea administratorului, respectiv a consiliului de administrație al persoanei care inițiază cheltuiala, iar în cazul persoanelor fizice, prin declarație pe propria răspundere.

Art. 20. -

Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice, cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 455/2001, ale Legii nr. 451/2004, precum și cu cele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Dispoziții generale
Factura în formă electronică
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică
Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
Chitanța în formă electronică
Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare
;
se încarcă...