Factura în formă electronică | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Factura în formă electronică

SECȚIUNEA 1 Emiterea facturilor

Art. 4. -

Persoana fizică sau juridică ce emite facturi, denumită în continuare emitent, poate să opteze pentru emiterea facturilor în formă electronică, cu condiția garantării autenticității, originii și integrității conținutului, conform condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. -

Facturile și chitanțele emise și arhivate în formă electronică, cu respectarea prevederilor prezentei legi, au calitatea de document justificativ, în înțelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Emiterea facturilor de către o persoană fizică sau juridică se face în una dintre următoarele două modalități, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă electronică sau pe suport hârtie.

(2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalității de emitere, cu notificarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Emitentul facturii în formă electronică răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea și integritatea conținutului.

Art. 8. -

(1) Factura în formă electronică respectă conținutul stabilit de actele normative speciale și va conține marca temporală care certifică momentul emiterii și semnătura electronică a emitentului facturii.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică va conține informații privind identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice.

SECȚIUNEA a 2-a Transmiterea facturilor

Art. 9. -

(1) Transmiterea facturilor emise în formă electronică se face în una dintre următoarele două modalități: prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau pe suport hârtie.

(2) Transmiterea unei facturi în formă electronică se poate face individual, în pachete sau în loturi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Dispoziții generale
Factura în formă electronică
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică
Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
Chitanța în formă electronică
Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare
;
se încarcă...