Emiterea facturilor | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Factura în formă electronică -
SECȚIUNEA 1
Emiterea facturilor

Art. 4. -

Persoana fizică sau juridică ce emite facturi, denumită în continuare emitent, poate să opteze pentru emiterea facturilor în formă electronică, cu condiția garantării autenticității, originii și integrității conținutului, conform condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. -

Facturile și chitanțele emise și arhivate în formă electronică, cu respectarea prevederilor prezentei legi, au calitatea de document justificativ, în înțelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Emiterea facturilor de către o persoană fizică sau juridică se face în una dintre următoarele două modalități, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă electronică sau pe suport hârtie.

(2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalității de emitere, cu notificarea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Emitentul facturii în formă electronică răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea și integritatea conținutului.

Art. 8. -

(1) Factura în formă electronică respectă conținutul stabilit de actele normative speciale și va conține marca temporală care certifică momentul emiterii și semnătura electronică a emitentului facturii.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică va conține informații privind identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Emiterea facturilor
Transmiterea facturilor
;
se încarcă...