Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică

Art. 10. -

Emitentul facturii în formă electronică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dispună de mijloace tehnice și umane corespunzătoare pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor de prelucrare a datelor în formă electronică;

b) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice și cu o practică suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate corespunzătoare;

c) să fie în măsură să gestioneze și să arhiveze toate informațiile privind fiecare factură în formă electronică emisă, pe perioada de timp stabilită prin normele legale în vigoare;

d) să utilizeze sisteme de arhivare electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. Pe durata arhivării, persoanele care au responsabilitatea arhivării vor lua măsuri ca orice factură în formă electronică să poată fi accesată numai de către emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

Art. 11. -

Ministerul Finanțelor Publice verifică aplicarea dispozițiilor prezentei legi, cu excepția condițiilor prevăzute la art. 10, a căror respectare este verificată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Dispoziții generale
Factura în formă electronică
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică
Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
Chitanța în formă electronică
Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare
;
se încarcă...