Chitanța în formă electronică | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Chitanța în formă electronică

Art. 14. -

(1) Chitanța în formă electronică respectă condițiile privind conținutul obligatoriu, stabilite de actele normative în vigoare și conține marca temporală și semnătura electronică a emitentului chitanței.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului chitanței va conține informații privind identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 15. -

Prevederile privind emiterea, transmiterea, stocarea, arhivarea, conversia și utilizarea facturilor prevăzute în prezenta lege sunt aplicabile și chitanțelor în formă electronică, cu excepția acelor prevederi care din punct de vedere financiarfiscal nu le sunt aplicabile.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Dispoziții generale
Factura în formă electronică
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică
Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
Chitanța în formă electronică
Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare
;
se încarcă...