Art 103 " | Lege 140/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 140/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 103. -

(1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente și sisteme de acces condiționat, atunci când acordă licențe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor, aplică condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

(2) Luând în considerare factorii tehnici și comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiționa acordarea respectivelor licențe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în același echipament:

a) a unei interfețe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau

b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licență a condițiilor relevante și rezonabile care să asigure în ceea ce îl privește securitatea tranzacțiilor furnizorilor de sisteme de acces condiționat."

Acesta este un fragment din Legea nr. 140/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 140/2012:
Articol unic
Art 22 "
Art 28 "
Art 54 "
Art 102 "
Art 103 "
Art 153 "
;
se încarcă...