LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat | Ordin 3687/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3687/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 2 la Ordinul nr 5219/2010) -
LISTA
examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

1. Limba engleză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS PET/Preliminary/ Preliminary for Schools B1 Promovat/Cambridge English scale: 140-170 University of Cambridge - Cambridge English Language
Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages
Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
2. First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS FCE/First/First B2 Promovat/Cambridge English scale: 160-190
3. Certificate Advanced English CAE/Advanced C1 Promovat/Cambridge English scale: 180-210
4. Certificate of Proficiency in English CPE/Proficiency C2 Promovat/Cambridge English scale: 200-230
5. Business English Certificate
- Preliminary
- Vantage
- Higher
BEC B1
B2
C1
Promovat
Promovat
Promovat
University of Cambridge - Cambridge English Language
Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL)
www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania
6. International English Language Testing System IELTS Punctaj 0-9 4-5 puncte B1
5,5-6,5 puncte B2
7-8 puncte C1
8,5-9,0 puncte C2
British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org
7. Test of English as a Foreign Language - internet - based tests TOEFL (iBT) Reading: 0-30
Listening: 0-30
Speaking: 0-30
Writing: 0-30
Total - 0-120
57-86 puncte B1
87-109 puncte B2
110-120 puncte C1
Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
8. Test of English for International Communication TOEIC Listening:
5-495
Reading:
5-495
Speaking:
0-200
Writing:
0-200
Listening
minimum 275 puncte - B1
minimum 400 puncte - B2
minimum 490 puncte - C1
Reading
minimum 275 puncte - B1
minimum 385 puncte - B2
minimum 455 puncte - C1
Speaking
minimum 120 puncte - B1
minimum 160 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
Writing
minimum 120 puncte - B1
minimum 150 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
9. TRINITY
Integrated Skills in English
TRINITY ISE ISE I - B1
ISE II - B2
ISE III - C1
ISE IV - C2
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
TRINITY College London
10. Examenele ECL ECL Independent User - B1
Independent User - B2
Proficient User - C1
Promovat
Promovat
Promovat
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
11. Basic Communication Certificate in English BCCE B1 Promovat Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
12. Examination for the Certificate of Competency in English ECCE B2 Promovat Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
13. Advanced Level Certificate in English ALCE C1 Promovat Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
14. Examination for the Certificate of Competency in English ECPE C2 Promovat Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
15. Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia ESOL B1 - C2 Promovat Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
16. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) - B1 Promovat/40-51 puncte Learning Resources Network - www.lrnglobal.org
17. LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International - B2 Promovat/40-51puncte
18. LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International - C1 Promovat/50-64 puncte
19. LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International - C2 Promovat/50-64 puncte
20. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) IELCA B1 Promovat/80-119 puncte
21. LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International IELCA B2 Promovat/120-159 puncte
22. LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International IELCA C1 Promovat/160-199 puncte
23. LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International IELCA C2 Promovat/200 puncte
24. ESOL International All Modes (Entry 3) - B1 Promovat minimum 55% English Speaking Board www.esbuk.org
25. ESOL International All Modes
Level 1 B2
GCSE B2 Promovat minimum 55%
26. ESOL International All Modes
Level 2 C1
GCSE C1 Promovat minimum 55%
27. ESOL International All Modes
Level 3 C2
GCE A level C2 Promovat minimum 55%
28. LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages IESOL B1 - C2 Promovat PeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
29. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
- English Language Skills Assessment
LCCI ELSA B1 B2 C1 Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte


Educational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
30. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
- Junior English Test
- Senior English Test
LCCI
JETSET
- Level 4
- Level 5
- Level 6
B1
B2
C1
Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
31. London Chamber of
Commerce and Industry
International Qualifications
- English for Business
LCCI
EfB - Level 1
EfB - Level 2
EfB - Level 3
EfB - Level 1
EfB - Level 2
EfB - Level 3


B1
B2
C1
Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după
cum urmează:
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
32. Pearson LCCI Entry 3
Certificate in ESOL International (CEFR B1)
Pearson EDI JETSET Level 4 B1 Listening 0-20 puncte minimum 10 puncte - B1
Reading 0-40 puncte minimum 20 puncte - B1
Speaking 0-20 puncte minimum 10 puncte - B1
Writing 0-40 puncte minimum 20 puncte - B1
Maximum 120 puncte minimum 60 puncte - B1


Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
33. Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) Pearson EDI JETSET Level 5 B2 Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - B2
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - B2
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - B2
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - B2
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - B2
34. Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) Pearson EDI JETSET Level 6 C1 Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - C1
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - C1
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - C1
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - C1
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - C1
35. Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) Pearson EDI JETSET Level 7 C2 Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - C2
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - C2
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - C2
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - C2
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - C2
Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
36. Level 1 Pearson LCCI
English for Business
Pearson LCCI IQ English for Business Level 1 B1 Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - B1
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 50 puncte - B1
Speaking 0-100 puncte minimum 50 puncte - B1
Total B1 minimum 115 puncte
Pearson LCCI www.lcci.org.uk
37. Level 2 Pearson LCCI
English for Business
Pearson LCCI IQ English for Business Level 2 B2 Listening 0-30 puncte minimum 18 puncte - B2
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 60 puncte - B2
Speaking 0-100 puncte minimum 60 puncte - B2
Total B2 minimum 138 puncte
Pearson LCCI www.lcci.org.uk
38. Level 3 Pearson LCCI
English for Business
Pearson LCCI IQ English for Business Level 3 C1 Listening minimum
0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum
and Writing
0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum
161 puncte
Pearson LCCI www.lcci.org.uk
39. Level 4 Pearson LCCI
English for Business
Pearson LCCI IQ English for Business Level 4 C2 Listening 0-30 puncte minimum 24 puncte - C2
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 80 puncte - C2
Speaking 0-100 puncte minimum 80 puncte - C2
Total C2 minimum 184 puncte
Pearson LCCI www.lcci.org.uk
40. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) Pearson Test of English (PTE) General
Level 2
B1 Listening minimum
0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum
0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum
0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum
52 puncte
Edexcel www.pearsonpte.com
41. Pearson Edexcel Entry Level 1
Certificate in ESOL International
Pearson Test of English (PTE) General
Level 3
B2 Listening 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2
Reading 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2
Speaking 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2
Writing 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2
Total B2 minimum 60 puncte
Edexcel www.pearsonpte.com
42. Pearson Edexcel Entry Level 2
Certificate in ESOL International
Pearson Test of English (PTE) General
Level 4
C1 Listening 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1
Reading 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1
Speaking 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1
Writing 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1
Total C1 minimum 68 puncte
Edexcel www.pearsonpte.com
43. Pearson Edexcel Entry Level 3
Certificate in ESOL International
Pearson Test of English (PTE) General
Level 5
C2 Listening 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2
Reading 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2
Speaking 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2
Writing 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2
Total C2 minimum 76 puncte
Edexcel www.pearsonpte.com

2. Limba franceză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Diplôme d'etudes en langue française DELF B1
B2
Promovat
Promovat
Centre international d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale www.ciep.fr
2. Diplôme approfondi de langue française DALF C1
C2
Promovat
Promovat
3. Test de connaissance du française TCF A1 - C2 B1
4. Test d'evaluation du française TEF A1 - C2 B1 Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
5. L'examen ECL ECL B1
B2
C1
Promovat
Promovat
Promovat
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro

3. Limba germană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) DSD 2 B2 - C1 B2 Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)
www.kmik.org http:www.auslandsschulwesen.de
2. Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe) DSD 1 B1 B1
3. Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch OSD


- /


- ZD
- MD
- /
- WD


B1


B2
B2
C1
C2


Promovat


Promovat
Promovat
Promovat
Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
4. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche - B1 Promovat Goethe - Institut www.goethe.de/pruefungen
5. Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene - B1 Promovat
6. Goethe - Zertifikat B2 - B2 Promovat
7. Goethe - Zertifikat C1 - C1 Promovat
8. Goethe - Zertifikat C2: Groβes Deutsches Sprachdiplom GDS C2 Promovat
9. Der Test Deutsch als Fremdsprache Test DaF B1+ - C1 B2 Test DaF - Institut www.testdaf.de
10. ECL - Zertifikat ECL B1 B2 C1 Promovat Promovat Promovat European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
www.ecl.hu
Centrul Național de Examinare
ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
www.eurocenter.ro

4. Limba italiană

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Certificazione di Italiano
come Lingua Straniere
- Livello Uno
- Livello Due
- Livello Tre
- Livello Quatro
CILS B1
B2
C1
C2
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Universita per Stranieri di
Siena
www.unistrasi.it
2. Certificazione della lingua italiana CELI 2
CELI 3
CELI 4
CELI 5
B1
B2
C1
C2
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Universita per Stranieri di
Perugia
www.cvcl.it
3. L'esame ECL ECL B1
B2
C1
Promovat
Promovat
Promovat
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro

5. Limba spaniolă

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Diploma de Español como
Lengua Extranjera
- Diploma de Español
Nivel B1 (Inicial)
- Diploma de Español
Nivel B2 (Intermedio)
- Diploma de Español
Nivel C1 (Intermedio)
- Diploma de Español
Nivel C2 (Superior)
- Diploma de Español
Nivel A2/B1 escolar
DELE
B1
B2
C1
C2
A2/B1 scolar
B1
B1
B2
C1
C2
B1
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Ministerio de Educacion -
Instituto Cervantes
http: diplomas.cervantes.es*)
2. El examen ECL ECL B1 B2 C1 Promovat Promovat Promovat European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro

*) În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala "Certificatul de aptitudini" emis de Institutul Cervantes.

6. Limba portugheză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira DEPLE B1 Promovat Ministerio da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/ centros/caple
2. Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira DIPLE B2 Promovat
3. Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira DAPLE C1 Promovat
4. Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira DUPLE C2 Promovat

7. Limba japoneză

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Japanese Language Proficiency Test JLPT N3 - B1
N2 - B2
N1 - C1
Promovat
Promovat
Promovat
Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România

8. Limba rusă

Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
1. Examene ECL ECL Waystage level - A2
Independent user - B1
Independent user - B2
Proficient user - C1
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
2. Russian for Everyday Communication - Breakthrough level - A1
Waystage level - A2
Threshold level - B1
Vantage level - B2
Effective operational proficiency level - C1
Mastery level
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/ certificates/

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3687/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...