Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 517/2019 privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu, și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32019R0517

Modificări (...)

În vigoare de la 18 aprilie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 367, 10.10.2018.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 februarie 2019.

întrucât:

(1) Domeniul de nivel superior (top-level domain - TLD). eu a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și prin Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (4). Contextul politic și legislativ din Uniune, mediul online și piața s-au schimbat considerabil de la adoptarea regulamentelor respective.

(3) Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 ".eu" (JO L 113, 30.4.2002).

(4) Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior ".eu" și a principiilor de înregistrare (JO L 162, 30.4.2004).

(2) Evoluția rapidă a pieței TLD și peisajul digital dinamic creează necesitatea unui mediu de reglementare flexibil și orientat spre viitor. TLD .eu este unul dintre cele mai mari TLD tip cod de țară (ccTLD). TLD .eu este utilizat de instituțiile, agențiile și organele Uniunii, inclusiv pentru proiecte și inițiative europene. Scopul TLD .eu este să contribuie, printr-o bună gestionare, la consolidarea identității Uniunii și promovarea online a valorilor Uniunii, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor și respectarea drepturilor omului, precum și la promovarea online a unor priorități specifice.

(3) TLD sunt o componentă esențială a structurii ierarhice a sistemului numelor de domenii (domain name system - DNS), care asigură existența unui sistem interoperabil de identificatori unici, disponibil în întreaga lume, pe orice aplicație și în orice rețea.

(4) TLD .eu ar trebui să promoveze, în conformitate cu articolele 170 și 171 din TFUE, accesul la rețelele de internet și utilizarea acestora, asigurând o înregistrare complementară actualelor ccTLD și înregistrării globale a TLD generice.

(5) TLD.eu, care este o etichetă clară și ușor de recunoscut, ar trebui să asigure o legătură ușor de identificat cu Uniunea și cu piața europeană. Acesta ar trebui să permită societăților, organizațiilor și persoanelor fizice din Uniune să înregistreze un nume de domeniu.eu. Existența unui astfel de nume de domeniu este importantă pentru consolidarea identității Uniunii online. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 ar trebui modificat pentru a le permite cetățenilor Uniunii să înregistreze un nume TLD.eu indiferent de locul în care își au reședința, începând de la 19 octombrie 2019.

(6) Numele de domenii din TLD .eu ar trebui alocate părților eligibile, sub rezerva disponibilității.

(7) Comisia ar trebui să promoveze cooperarea dintre registru, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și alte agenții ale Uniunii, pentru a combate înregistrările speculative și abuzive ale numelor de domenii, inclusiv cybersquatting, precum și pentru a pune la dispoziție proceduri administrative simple, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...