Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate

Modificări (5), Referințe (5), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2001 până la 31 decembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1752/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul finanțelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilității nr. 82/1991,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

(2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Art. 2. -

(1) Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică începând cu situațiile financiare ale anului 2000 de societățile comerciale cotate la Bursa de Valori București, unele regii autonome, companii și societăți naționale, alte întreprinderi de interes național, precum și de unele categorii specifice de societăți ce operează pe piața de capital, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul ordin. Practică judiciară (1)

(2) Pentru perioada 2001-2005 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos. Modificări (1)

Sfârșitul exercițiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior (euro) Total active pentru anul anterior (euro) Numărul mediu de salariați ai anului anterior
31 decembrie 2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250
31 decembrie 2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200
31 decembrie 2003 peste 7 milioane peste 3,5 milioane 150
31 decembrie 2004 peste 6 milioane peste 3,0 milioane 100
31 decembrie 2005 peste 5 milioane peste 2,5 milioane 50

Art. 3. -

(1) În primul an de aplicare situațiile financiare ale agenților economici care intră sub incidența acestor reglementări se întocmesc în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu regulamentul pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, și vor fi depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Totodată acești agenți economici au obligația de a retrata situațiile financiare întocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, urmând să le depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare. Modificări (1), Practică judiciară (1)

Art. 4. -

(1) Societățile comerciale care vor intra sub incidența prezentelor reglementări au obligația să auditeze situațiile financiare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

(2) Fac obiectul auditării de către auditori financiari, potrivit legii, și situațiile financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), obținute prin retratare în primul an de aplicare a prezentelor reglementări.

Art. 5. -

(1) Societățile comerciale care nu se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aplica prezentele reglementări după aprobarea prealabilă din partea Ministerului Finanțelor Publice pe baza solicitării adresate Direcției de reglementări contabile.

(2) Societățile comerciale care intră sub incidența prezentelor reglementări, pe baza îndeplinirii criteriilor de mărime sau ca urmare a opțiunii acestora, au obligația să asigure continuitatea aplicării acestor reglementări și auditarea situațiilor financiare conform reglementărilor naționale în domeniu.

Art. 6. -

Administratorilor societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, care vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine răspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.

Art. 7. -

Direcția de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, precum și Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.660/2000 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 29 ianuarie 2001.

Nr. 94.

ANEXĂ Modificări (1)

LISTA
cuprinzând agenții economici care aplică prevederile Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 94/2001

I. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂȚILE COMERCIALE COTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. Aerostar - S.A. Bacău

2. Alro - S.A. Slatina

3. Amep American Packaging - S.A. Tecuci

4. Apsa - S.A. Baia Mare

5. Arctic - S.A. Găești

6. Armătura - S.A. Cluj-Napoca

7. Artrom - S.A. Slatina

8. Agras - S.A. București

9. Rafinăria Astra - S.A. Ploiești

10. Astra Vagoane - S.A. Arad

11. Antibiotice - S.A. Iași

12. Aurora Târgu Frumos - S.A. Iași

13. Azomureș - S.A. Târgu Mureș

14. Berceni - S.A. București

15. Bermas - S.A. Suceava

16. Compa - S.A. Sibiu

17. Cos - S.A. Târgoviște

18. Chimopar - S.A. București

19. Automobile Dacia - S.A. Pitești

20. Dorobanțul - S.A. Ploiești

21. Electroaparataj - S.A. București

22. Allied Deals Elcond - S.A. Zalău

23. Energopetrol - S.A. Câmpina

24. Ema - S.A. Piatra-Neamț

25. Electroputere - S.A. Craiova

26. Electrotehnica - S.A. București

27. Excelent - S.A. București

28. Faur - S.A. București

29. Feleacul - S.A. Cluj-Napoca

30. Frial - S.A. Constanța

31. Fortuna - S.A. București

32. Hitrom - S.A. Vaslui

33. Impact - S.A. București

34. Imsat - S.A. București

35. Internațional - S.A. Sinaia

36. Oțel Inox - S.A. Târgoviște

37. Mefin - S.A. Sinaia

38. Mopan - S.A. Târgu Mureș

39. Mopariv - S.A. Râmnicu Vâlcea

40. Nicolina - S.A. Iași

41. Navol - S.A. Oltenița

42. Navrom - S.A. Galați

43. Oil Terminal - S.A. Constanța

44. Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea

45. Policolor - S.A. București

46. Petrolexportimport - S.A. București

47. Prodplast - S.A. București

48. Petros - S.A. Ploiești

49. Petrolsub - S.A. Suplacu de Barcău

50. Rulmentul - S.A. Brașov

51. Rocar - S.A. București

52. Robinete Industriale - S.A. Bacău

53. Sicomed - S.A. București

54. Sidertrans - S.A. Călărași

55. Silcotub - S.A. Zalău

56. Șantierul Naval - S.A. Constanța

57. Șantierul Naval - S.A. Orșova

58. Aker - S.A. Tulcea

59. Sofert - S.A. Bacău

60. Siretul - S.A. Pașcani

61. Sinteza - S.A. Oradea

62. Turbomecanica - S.A. București

63. Terapia - S.A. Cluj-Napoca

64. Turism Transilvania - S.A. Cluj-Napoca

65. U.C.M. - S.A. Reșița

66. Upsom - S.A. Ocna Mureș

67. Uton - S.A. Onești

68. Uztel - S.A. Ploiești

69. Prodvinalco - S.A. Cluj-Napoca

70. Rolast - S.A. Pitești

71. Ves - S.A. Sighișoara

72. Zimtub - S.A. Zimnicea

II. LISTA CUPRINZÂND COMPANIILE/SOCIETĂȚILE NAȚIONALE ȘI ALTE SOCIETĂȚI COMERCIALE

1. Societatea Națională "Transgaz" - S.A. Mediaș

2. Societatea Comercială "Exprogaz" - S.A. Mediaș

3. Societatea Comercială "Distrigaz-Nord" - S.A. Târgu Mureș

4. Societatea Comercială "Distrigaz-Sud" - S.A. București

5. Societatea Națională "Depogaz" - S.A. Ploiești

6. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. București

7. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" București

8. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. București

9. Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București

10. Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A.

11. Regia Autonomă de Transport - București

12. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. București

13. Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - București

14. Compania Națională "Transelectrica" - S.A. București

15. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. București

16. Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. București

17. Societatea Comercială "Electrica" - S.A. București

18. Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. București

19. Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" - București

20. Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. București

III. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂȚILE COMERCIALE COTATE PE PIAȚA RASDAQ

1. Alprom - S.A. Slatina

2. Socep - S.A. Constanța

3. Ana-Imep - S.A. Pitești

4. Brau Union - S.A. Reghin

5. Generalcom - S.A. București

6. Titan - S.A. București

7. Sanex - S.A. Cluj-Napoca

8. Cimentul - S.A. Turda

9. Romarc Fuel - S.A. Otopeni

10. Desfacere Mărfuri Alimentare și Industriale "Unirea" - S.A. București

11. Lido - S.A. București

12. Avicola - S.A. Buzău

13. Metex - S.A. Târgoviște

14. Romportmet - S.A. Galați

15. ONT Carpați - S.A. București

16. Timken-România - S.A. Ploiești

17. Palace - S.A. Sinaia

18. Braiconf - S.A. Brăila

19. Danubiana - S.A. București

20. Mobitex - S.A. București

21. Mangalia - S.A. Constanța

22. Șantierul Naval - S.A. Brăila

23. Uzinexport - S.A. București

24. Grandemar - S.A. Cluj-Napoca

25. Napolact - S.A. Cluj-Napoca

26. Victoria Prahova - S.A. Florești

27. Practic - S.A. București

28. Umeb - S.A. București

29. Construcții Bihor - S.A. Oradea

30. Electroprecizia - S.A. Săcele

31. Iame - S.A. Sfântu Gheorghe

32. Nord - S.A. București

33. Morărit Panificație Ialomița - S.A. Slobozia

34. Cariere Ilsom - S.A. Bistrița-Năsăud

35. Intfor - S.A. Galați

36. Energia - S.A. Constanța

37. Diham - S.A. București

38. Metecom - S.A. Satu Mare

39. Asco - S.A. Bacău

40. Altur - S.A. Slatina

41 Geromed - S.A. Mediaș

42. Spicul - S.A. Buzău

43. Feroneria - S.A. Arad

44. Samobil - S.A. Satu Mare

45. Bere Grivița - S.A. București

46. Cemacon - S.A. Zalău

47. Comautosport - S.A. București

48. Bucur - S.A. București

49. Delfincom - S.A. București

50. Robinson - S.A. Predeal

51. Alcom - S.A. Zalău

52. Coremar - S.A. Constanța

53. Omnia - S.A. Ploiești

54. Phoenix - S.A. Satu Mare

55. Comintex - S.A. Craiova

56. Norvea - S.A. Brașov

57. Nutricom - S.A. Oltenița

58. Comcereal Vrancea - S.A. Focșani

59. Componente Auto - S.A. Topoloveni

60. Comcereal - S.A. Constanța

61. Fam - S.A. Galați

62. Elpreco - S.A. Craiova

63. Flora - S.A. București

64. Romcarbon - S.A. Buzău

65. Construcții Feroviare Moldova - S.A. Iași

66. Dunărea - S.A. Galați

67. Biofarm - S.A. București

68. Farmacom - S.A. Brașov

69. Comalta - S.A. Sfântu Gheorghe

70. Trefo - S.A. Galați

71. Olănești - S.A. Băile Olănești

72. Grivița - S.A. București

73. Atric - S.A. București

74. Stisom - S.A. Poiana Codrului - Satu Mare

75. Hepites - S.A. Galați

76. Galfinband - S.A. Galați

77. Litoral - S.A. Mamaia

78. Vitrometan - S.A. Mediaș

79. Barreco - S.A. Râmnicu Vâlcea

80. Alutus - S.A. Râmnicu Vâlcea

81. Comcereal - S.A. Călărași

82. Comaliment - S.A. Reșița

83. Unic - S.A. Târgu Mureș

84. Comcereal - S.A. Brăila

85. Sut Carpați - S.A. Comuna Voluntari

86. Cristiro - S.A. Bistrița

87. Ilefor - S.A. Târgu Mureș

88. Farmaceutice Arcatim - S.A. Timișoara

89. Roti-Auto - S.A. Drăgășani

90. Rafor - S.A. Câmpulung Moldovenesc

91. Romfelt - S.A. București

92. Vincon - S.A. Focșani

93. Sidex - S.A. Galați

94. Petromidia - S.A. Constanța

95. Fortus - S.A. Iași

96. Roman - S.A. Brașov

97. Tractorul - S.A. Brașov

98. Romcim - S.A. București

99. Combinatul Siderurgic - S.A. Reșița

100. Aro - S.A. Câmpulung

101. Aversa - S.A. București

102. Upetrom 1 Mai - S.A. Ploiești

103. Rafinăria Vega - S.A. Ploiești

104. Republica - S.A. București

105. Griro - S.A. București

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

REGLEMENTĂRI CONTABILE
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene
(C.E.E.) și cu Standardele Internaționale de Contabilitate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...