Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2002 până la 31 decembrie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1969/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministrul finanțelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile normelor metodologice menționate la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Art. 3. -

Direcția de reglementări contabile va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 28 decembrie 2001.

Nr. 2.329.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind organizarea și conducerea contabilității în partidă
simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...