Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Ordinul nr. 340/2001 privind unele măsuri tranzitorii în vederea armonizării utilizării frecvențelor

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,

având în vedere prevederile Legii telecomunicațiilor nr. 74/1996 și ale Ordonanței Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general privind comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, aprobată prin Legea nr. 169/1998,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește unele măsuri tranzitorii, până la adoptarea unui nou Tabel național de atribuire a benzilor de frecvență (TNABF), în vederea armonizării utilizării frecvențelor în România cu utilizarea recomandată de Comitetul European de Radiocomunicații (ERC) din cadrul Conferinței Administrațiilor Europene de Poștă și Telecomunicații (CEPT), prin Raportul ERC 25.

Art. 2. - Jurisprudență

În accepțiunea prezentului ordin, se definesc următorii termeni:

a) Tabel european (ECA) - Tabelul comun european de atribuire a frecvențelor, prevăzut de Raportul ERC 25;

b) asignare conformă - asignare a unei frecvențe sau a unui canal radio pentru un anumit serviciu de radiocomunicații care este prevăzut pentru utilizare în banda de frecvență corespunzătoare și cu același statut atât în TNABF, cât și în ECA;

c) asignare neconformă - asignare a unei frecvențe sau a unui canal radio pentru un anumit serviciu de radiocomunicații, care în banda de frecvență corespunzătoare este prevăzut în TNABF, dar nu este prevăzut în ECA sau care este prevăzut în TNABF și în ECA, dar cu statut diferit.

Art. 3. -

De la data prezentului ordin Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" nu va mai face asignări neconforme.

Art. 4. - Jurisprudență

La expirarea perioadei pentru care asignările neconforme în vigoare au fost efectuate acestea nu vor fi prelungite.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicațiilor".

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica

București, 5 septembrie 2001.

Nr. 340.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...