Guvernul României

Hotărârea nr. 139/2019 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește numărul biletelor de tratament balnear care se pot acorda în anul 2019 prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, precum și modul de acordare, de distribuire și de decontare a acestora.

Art. 2. -

În unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, pentru anul 2019 este asigurat un număr de maximum 59.622 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

Art. 3. -

La numărul de bilete prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcție de prețurile ofertate pe bilet.

Art. 4. -

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 și 3.

Art. 5. -

În anul 2019, persoana îndreptățită, conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 6. -

(1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", articolul "Ajutoare sociale", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către prestatorii de servicii, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian-Marius Rîndunică,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 12 martie 2019.

Nr. 139.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...