Revista de Drept social (Rosetti) nr. 4/2018

Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
de Curtea de Apel Oradea, secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal

17 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• lucrători străini

• detașare

• o.g. nr. 25/2014

• detașare - lucrători străini

Instanța Curtea de Apel Oradea, secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2292 din 25 mai 2018

Jurisprudență O.G. nr. 25/2014 cuprinde normele aplicabile lucrătorilor străini, ce pot desfășura activitatea pe teritoriul României numai în formele reglementate prin acest act normativ, respectiv ca lucrător permanent, lucrător stagiar, lucrător sezonier, lucrător transfrontalier, lucrător înalt calificat, lucrător detașat, personal cu calificare specială, persoană transferată în cadrul aceleiași companii - "lucrător ICT", angajat stagiar, în baza dreptului de muncă obținut potrivit legislației speciale (definit ca fiind dreptul străinilor de a fi încadrați în muncă sau detașați pe teritoriul României) și în condițiile strict reglementate de legea specială pentru fiecare categorie de lucrător.

Străinii nu pot exercita dreptul de muncă pe teritoriul României în alte condiții decât cele prevăzute de O.G. nr. 25/2014.

În consecință, înlăturarea aplicabilității acestei legislații de către instanța de fond și aplicarea dispozițiilor generale ale Codului muncii nu își are un temei juridic. Prevederile contractuale se aplică în raporturile dintre părțile contractante, însă desfășurarea muncii pe teritoriul României de către un străin trebuie să respecte formele și condițiile stabilite de O.G. nr. 25/2014.

Prin sentința nr. (...)/CA/26.10.2017, Tribunalul (...) a admis acțiunea formulată de reclamanta (...) S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului (...) având ca obiect anulare act administrativ și în consecință:

A dispus anularea Procesului verbal de control (...)/22.07.2016 și a măsurii 1-5 din anexa nr. 1 la Procesul verbal de control contestat.

A dispus anularea Deciziei nr. (...) din 28 iulie 2016 emisă de Inspectorul Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă al Județului (...) și a adresei nr. (...) /L.C.A./02.09.2016 emisă de ITM (...).

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul (...) a reținut următoarele:

În urma unui control efectuat la data de 22.07.2016 de inspectorii de muncă din cadrul ITM (...) în colaborare cu lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări (...) și ai I.J.J. (...) la societatea (...) din (...), (...), jud. (...) s-a constatat că, pentru 11 persoane - cetățeni (...) - (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) și (...) nu s-au prezentat/nu s-au solicitat avize de angajare sau avize de detașare eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, conform prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Prin procesul verbal de control (...) /22.07.2016 întocmit cu ocazia controlului s-a reținut că aceste 11 persoane, au fost primite la muncă fără drept de muncă pe teritoriul României de către SC (...) SRL, și s-a stabilit ca măsură: respectarea prevederilor O.G. nr. 25/2014, cu privire la cei 11 cetățeni (...) : (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) și (...), cu toate consecințele legale, fiind stabilit termen de realizare: 31.10.2016.

Prin Decizia nr. (...)/28.07.2016 Inspectorul Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă al Județului (...) a modificat termenul de realizare de 31.10.2016 stabilit prin procesul verbal de control în 31.07.2016, invocând strecurarea unei erori materiale la redactarea actului.

Împotriva procesului verbal de control (...)/22.07.2016 și a Deciziei nr. (...)/28.07.2016, SC (...) SRL a formulat plângere administrativă, iar răspunsul la plângerea prealabilă a apreciat că cele cuprinse în actul de control sunt temeinice și legale și că din plângere nu rezultă o stare de fapt contrară celei descrise.

Instanța a analizat dacă reclamanta avea sau nu obligația de a solicita avize de angajare sau avize de detașare de la Inspectoratul General pentru Imigrări, conform prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României pentru cei 11 cetățeni (...), găsiți la muncă la (...) SRL.

Prima instanță a apreciat că sunt incidente în cauză dispozițiile art. 1 și art. 2 lit. d) și j) din O.G. nr. 25/2014, ce definește noțiunea de aviz de detașare ca fiind documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care dă dreptul titularului sa solicite o viză de lungă ședere în scop de detașare și un permis de ședere în acest scop pentru o perioadă de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de detașare de la un angajator persoană juridică cu sediul în străinătate la un beneficiar, persoană fizică sau juridică din România ori o reprezentanță, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine, precum și pe cea de lucrător detașat ca fiind străinul calificat, angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care poate să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul României în una dintre următoarele situații: (i) este detașat pe teritoriul României, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în România; (ii) este detașat la o reprezentanță, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine; (iii) este detașat la o întreprindere care aparține unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislației naționale, situată pe teritoriul României.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...