Legestart nr. 2/2019

Contractele de locațiune urmează o procedură modificată la înregistrare
de Eugen Staicu

15 februarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

începând din 12 februarie au intrat în vigoare noua Procedură de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune".

Reglementările au fost aprobate prin Ordinul nr. 114/2019 al președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019, dată de la care se abrogă prevederile în cauză din OPANAF nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune

Modificarea majoră constă în renunțarea la două proceduri distincte - așa cum se prevedea în reglementarea din 2012 (intrată în vigoare la 9 ianuarie 2013, data publicării) - și anume separat pentru locator persoană fizică și o alta privind înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât persoanele fizice.

Procedura unică, aprobată prin OPANAF nr. 114/2019 prevede, în principal:

- Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea ANAF.

Pe acest criteriu, organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune - în cazul persoanelor fizice nerezidente.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...