Guvernul României

Anexele nr. 1-19 la Hotărârea Guvernului nr. 623/2012 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 iulie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică actuală Denumire act
proprietate sau alte acte doveditoare
420 - Teren U.A.M.S. Amărăștii de Jos Suprafață = 5169 mp 2010 67400 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 242/2010
421 - Teren U.A.M.S. Brabova Suprafață = 20327 mp 2010 256800 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 242/2010
422 1.8.8. Stație de epurare ape menajere Amplasată în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna Constituită din:
- decantor orizontal radial subteran din beton armat;
- container de echipamente suprateran;
- platformă betonată pentru depozitarea reziduurilor și a nămolului;
- alei de acces;
- împrejmuire;
- iluminat exterior.
2010 592292,73 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 253/2010
423 1.6.2. Extindere clădire Secție Istorie- Arheologie a Muzeului Olteniei - amplasată în Craiova, str. Madona Dudu, nr. 14
- Sc = 398,00 mp
- Sd = 2188,00 mp
- Su = 1925,00 mp
2009 9553831,29 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 8/2011, completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/2011
424 1.3.7.2. Alei, pavaje și borduri - amplasate în Craiova, str. Madona Dudu, nr. 14
- S = 330,00 mp
2009 86334,99 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 8/2011, completată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 144/2011
425 1.6.3.2. Împrejmuire - amplasată în Craiova, str. Madona Dudu, nr. 14
- L = 137,44 m
2009 102122,57 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 8/2011, completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/2011
426 1.6.3.2. Împrejmuire incintă Municipiul Craiova, str. General Dragalina, nr. 60A Împrejmuire și zid de sprijin pe lungimea totală de 456 m Sistem constructiv: panouri metalice, montanți din țeavă pătrată, soclu de beton, porți metalice acces auto și pietonal pe latura de nord și vest 2010 605779,67 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 77/2011
427 1.1.2. Anexă garaje Municipiul Craiova, str. General Dragalina, nr. 60A Garaje parcare mijloace de transport
Sc = 100,84 mp
Sistem constructiv: fundații beton armat pentru stâlpii structurii metalice, acoperiș tip șarpantă cu structură metalică, închideri laterale și învelitoare din tablă cutată
2008 123400 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 77/2011
428 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Amărăștii de Jos 2010 492666,15 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
429 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Bechet 2010 404567,85 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
430 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Brabova 2010 468169,16 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
431 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Cetate 2010 572619,30 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
432 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Melinești 2010 442617,70 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
433 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Plenița 2010 531740,67 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
434 1.8.8. Sistem de încălzire și preparare apă caldă menajeră care utilizează energie solară sau geotermală Situat în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Sadova 2010 556597,05 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 78/2011
435 1.3.7.2. DJ 604 B
Mârșani (DJ 604 A) - Daneți (DJ 561 C)
Km 0+000-4+000
Lungime = 4,000 km
2011 399967 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 92/2011
436 1.3.7.2. DJ 551 B
Lișteava (DN 55) - Ostroveni (DN 55 A)
Km 0+000-2+850
Lungime = 2,850 km
2011 171830 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 92/2011
437 1.3.7.2. DJ 553 A
Calafat - Ciupercenii
Noi
Km 0+000-8+300
Lungime = 8,300 km
2011 1494160 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 92/2011
438 1.3.7.2. DJ 551 C
DN 55 - Preajba - Cârcea
Km 0+000-8+120
Lungime = 8,120 km
2011 188580 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 92/2011
439 1.8.8. Stație de epurare ape menajere Amplasată în incinta Unității de Asistență Medico-Socială Brabova
Constituită din:
- sistem universal cu debit constant tip ORM, echipat;
- instalație pentru dezinfecția apelor uzate cu hipoclorit, echipată;
- separator de uleiuri și grăsimi tip MIRI FAM 1, montat îngropat;
- cabină tehnică, echipată;
- sistem de dezinfecție microbiologică cu tehnologie în ultraviolet tip LBX 10
2011 425193,56 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 97/2011
440 1.8.8. Stație de epurare ape menajere Amplasată în incinta Unității de Asistență Medico-Socială Melinești
Constituită din:
- sistem de dezinfectare
(clorinare) tip DOSIN
75/1001;
- sistem de dezinfectare cu tehnologie UV tip BARRIER M
35;
- tablou electric de comandă și control
2010 712646,70 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 97/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 145/2011
441 1.6.2. Sediu birouri Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al Județului Dolj Municipiul Craiova, Aleea 2 Păltiniș, nr. 2
Sc = 230 mp
Sistem constructiv: cadre din beton armat, fundații din beton armat, acoperiș tip șarpantă, învelitoare Lindab
2011 2035171,62 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 128/2011
442 1.1.2. Anexă garaje Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al Județului Dolj Municipiul Craiova, Aleea 2 Păltiniș, nr. 2
Garaje parcare mijloace de transport
Sc = 85 mp
Sistem constructiv: cadre din beton armat, fundații din beton armat, acoperiș tip șarpantă, învelitoare Lindab
2011 157642,99 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 128/2011
443 1.6.3.2. Împrejmuire Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al Județului Dolj Municipiul Craiova, Aleea 2 Păltiniș, nr. 2
Împrejmuire nouă, L = 75 m Sistem constructiv: fundație și soclu din beton armat,
stâlpi din țeavă rectangulară, confecții metalice pe
montanți orizontali din țeavă
rectangulară, porți metalice Împrejmuire veche, L = 120 m Sistem constructiv: plăci de beton prefabricate
2008 121106,41 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 213/2008, completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
128/2011
444 1.6.2. Maternitate - ginecologie P+2 Amplasată în incinta Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni
- regim de înălțime P+2;
- zidărie din cărămidă;
- învelitoare din țiglă;
- Sc = 253 mp, Sd = 759 mp
2010 2532955,84 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 142/2011
445 1.6.5. Centrală termică maternitate Amplasată în incinta Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni
- combustibil tip M;
- zidărie din cărămidă;
- învelitoare din țiglă;
- rezervorul de combustibil este îngropat în fața centralei;
- Sc = 43 mp, Sd = 43 mp
2010 199430,18 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 142/2011
446 1.9.3. Construcție GPL Amplasată în incinta Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni
- rezervorul așezat pe fundație din beton;
- împrejmuire din cărămidă în
partea de N și E (3,60 m+4,90 m), iar în parte de S și V din plasă de sârmă;
- Sc = 18 mp
2010 72447,96 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 142/2011
447 1.8.8. Stație epurare Amplasată în incinta Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni
- constituită din cabină comandă, rezervor tratare biologică, rezervor tratare ultravioletă, rețele;
- Sc = 50 mp
2007 328127,74 Domeniul public al
județului Dolj conform
Hotărârii Consiliului
Județean nr. 142/2011
448 1.6.2. Clădire radiologie Amplasată în incinta Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni
- regim de înălțime P;
- Sc = 126 mp
2008 180422,48 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului
Județean
nr. 142/2011
449 1.6.3.2. Împrejmuire plasă
sârmă - Aleea
Ghețișoarei
Aleea Ghețișoarei nr. 5, Craiova
Stâlpi de țeavă și panouri plasă sârmă
L = 262,19 m
2008 35200 Domeniul public al
județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 177/2011
450 1.6.3.2. Împrejmuire zidărie -
Constantin Lecca
Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova
Fundație și elevație din cărămidă, porți metalice
L = 122,09 m
2008 48100 Domeniul public al
județului Dolj conform
Hotărârii Consiliului
Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 177/2011
451 1.6.3.2. Împrejmuire plăci beton - Aleea I
Toamnei
Aleea I Toamnei nr. 14, Craiova
Panouri și stâlpi din BA L = 60,80 m
2008 3500 Domeniul public al județului Dolj conform
Hotărârii Consiliului
Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 177/2011
452 1.6.3.2. Împrejmuire metalică și plasă sârmă - Aleea I Toamnei Aleea I Toamnei nr. 14, Craiova
Panouri metalice sudate și stâlpi de țeavă cu panouri plasă sârmă
L = 127,00 m
2008 13000 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 177/2011
453 2.4.2. Teren - Aleea I Toamnei Aleea I Toamnei nr. 14, Craiova
St = 2189,00 mp
N - Școala generală nr. 14
S - proprietate privată
E - proprietate privată
V - școala generală
2008 286000 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 177/2011
454 1.6.2. Clădire C3 - Corneliu
Coposu
Strada Corneliu Coposu nr.
107, Craiova
Construcție S+P+1E+M, fundații BA, cadre BA cu umplutură BCA, învelitoare țiglă metalică pe șarpantă lemn
Sc = 450,00 mp
Sd = 1277,00 mp
2008 1941000 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 177/2011
455 1.6.3.2. Împrejmuire gard beton - Corneliu Coposu Strada Corneliu Coposu nr.
107, Craiova
Stâlpi BA, panouri prefabricate BA
L = 495,00 m
2008 44000 Domeniul public al județului Dolj conform Hotărârii Consiliului Județean
nr. 213/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean nr. 177/2011

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Segarcea

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
139 1.1.5. Rampă gunoi CAP Unirea Suprafață = 26706,11 mp N - drum exploatare
S - drum exploatare
E - drum exploatare
V - rampă gunoi
1991 2239307 Domeniul public al orașului Segarcea potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
26/2011

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Amărăștii de Jos

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică actuală Denumire act
proprietate sau alte acte doveditoare
40 1.8.13. Sistem public de alimentare cu apă în comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj Amărăștii de Jos - 35 km 2006 3473408,47 Domeniul public al comunei Amărăștii de Jos potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
4/2011

ANEXA Nr. 4

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bistreț

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică actuală Denumire act
proprietate sau alte acte doveditoare
114 Teren agricol (intravilan) cu destinația de târg comunal Suprafața = 4960 mp
N = Odină Ion, Moruju Voinea
S = Consiliul Local Bistreț
E = Munteanu Mihail
V = strada Târgului
2010 11145 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2010
115 Teren agricol
(intravilan)
T 68/A18
Suprafața = 6000 mp
N = DJ 55A
S = Balaci Floarea
E = Cn 662
V = De 651/1
2010 13482 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2010
116 Teren agricol
(intravilan)
Cv7/A1
Suprafața = 2500 mp
N = strada Tudor Arghezi, strada
George Bacovia
S = Radu Florea
E = strada George Bacovia
V = strada Tudor Arghezi
2010 5620 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2010
117 Teren agricol
(intravilan)
Cv6/A1
Suprafața = 1600 mp
N = strada Eugen Lovinescu
S = Bulbore Simion
E = Alămiță Constantin
V = strada Barbu Ștefănescu
Delavrancea
2010 3597 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2010
118 Teren agricol
(intravilan)
T 132/A37
Suprafața = 75000 mp
N = De 1331
S = Segărceanu Aurel, Dinu Elisei
E = Dinu Elisei, strada George Coșbuc
V = SC Raluca&Claudiu SRL
2010 168518 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2010
119 Teren agricol
(intravilan)
T10/A1/1
Suprafața = 650 mp
N - DN 55
S - De 47
E - De 47
V - Josceanu Ion
2011 1461 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
120 Teren agricol
(intravilan)
Strada Plevnei, Bistrețu Nou
Suprafața = 500 mp
N - Malacu Sisică
S - Brătan Viorel
E - De 948
V - Malacu Sisică
2011 1124 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
121 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1221/1 Lungime = 917 m
Lățime = 7 m
2011 8656 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
122 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1221 Lungime = 690 m
Lățime = 6 m
2011 6514 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
123 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1258 Lungime = 800 m
Lățime = 6 m
2011 7552 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
124 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1159 Lungime = 1460 m
Lățime = 6 m
2011 13782 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
125 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1014 Lungime = 3568 m
Lățime = 7 m
2011 33682 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
126 1.3.7.1. Drum de exploatare De 970 Lungime = 1320 m
Lățime = 6 m
2011 12461 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
127 1.3.7.1. Drum de exploatare De 975 Lungime = 1330 m
Lățime = 6 m
2011 125550 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
128 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1015 Lungime = 480 m
Lățime = 6 m
2011 4531 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
129 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1058 Lungime = 1285 m
Lățime = 7 m
2011 12129 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
130 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1159 Lungime = 1460 m
Lățime = 6 m
2011 13782 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
131 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1006 Lungime = 920 m
Lățime = 6 m
2011 8685 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
132 1.3.7.1. Drum de exploatare De 1188 Lungime = 830 m
Lățime = 6 m
2011 7835 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 21/2011
133 1.3.7.1. Drum de exploatare De 948 Lungime = 800 m
Lățime = 6 m
2011 7552 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2011
134 1.8.13. Alimentare cu apă Bistrețu Nou - FEADR 3,30 km 2011 1292919,86 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
135 1.8.13. Canalizare stație epurare Bistrețu Nou - FEADR 3,00 km 2011 1508146,73 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
136 2.1.16. Transformator electric stație epurare Bistrețu Nou - FEADR LEA 20 KV + PTA 63 KVA 2011 22704 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
137 2.1.16. Branșament electric stație epurare Bistrețu Nou - FEADR TRIFAZAT BMPT - 40 A 2011 25422 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011
138 2.1.16. Branșament electric stație alimentare cu apă Bistrețu Nou - FEADR RACORD
20 KV
2011 3072 Domeniul public al comunei Bistreț conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2011

ANEXA Nr. 5

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...