Autorizații și licențe | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale -
CAPITOLUL IV
Autorizații și licențe

Regimul de autorizare

Art. 118. - Puneri în aplicare (3)

(1) Înființarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, precum și de noi obiective de producție de biogaz, biometan, GNL și GNCV sau de noi sisteme de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale de către persoane juridice române sau străine se desfășoară pe bază de autorizații de înființare. Modificări (2), Puneri în aplicare (3)

(2) Desfășurarea activităților de furnizare a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, GNL, GNCV, GPL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției sau de înmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distribuție, a terminalelor GNL, precum și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale se realizează pe bază de licență. Modificări (2), Puneri în aplicare (7)

(3) Procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a autorizațiilor și licențelor, termenele și condițiile de acordare se stabilesc prin regulamente elaborate de ANRE.

Categorii de autorizații și licențe

Art. 119. - Puneri în aplicare (1)

Autoritatea competentă emite:

1. autorizații de proiectare/execuție/exploatare pentru:

a) conducte de alimentare din amonte;

b) sisteme de transport al gazelor naturale;

c) sisteme de distribuție a gazelor naturale;

d) instalații de utilizare a gazelor naturale;

e) instalații aferente activității de producere/stocare GNCV/biogaz/biometan; Modificări (2)

f) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale;

2. autorizații pentru înființarea:

a) conductelor de alimentare din amonte;

b) instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, în cazul unor noi depozite; Puneri în aplicare (1)

c) instalațiilor de producere a biogazului/biometanului;

d) sistemelor de transport/distribuție a gazelor naturale, în cazul unor noi sisteme; Puneri în aplicare (1)

e) instalațiilor GNL, GNCV; Modificări (2)

3. licențe pentru desfășurarea activităților de:

a) furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL; Modificări (2)

b) operare a sistemelor de transport, distribuție sau de înmagazinare subterană; Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

c) operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale; Puneri în aplicare (1)

d) operare a terminalelor GNL;

e) administrare a piețelor centralizate. Jurisprudență

Refuz de acordare a unei autorizații sau licențe

Art. 120. -

(1) ANRE poate refuza acordarea unei autorizații/licențe în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute în regulamentele specifice;

b) solicitantul se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment;

c) solicitantului i-a fost retrasă de către ANRE o autorizație/licență în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia;

d) pentru construirea și exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale într-o zonă delimitată pentru care a fost emisă autorizație/licență unui alt agent economic.

(2) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizații/licențe trebuie să fie obiective și nediscriminatorii, refuzul se dispune și se motivează prin decizie a președintelui ANRE, solicitantul putând ataca decizia la instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.

(3) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizații de înființare se notifică Comisiei Europene.

Proiectarea și execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale

Art. 121. -

(1) În vederea proiectării, execuției și exploatării obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, persoanele juridice au obligația de a deține autorizații emise de ANRE în baza unui regulament specific. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum și lucrările de modificare, modernizare sau extindere a acestora sunt proiectate și executate de persoane juridice autorizate.

(3) În vederea proiectării și execuției obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, persoanele fizice au obligația de a deține calitatea de instalator autorizat, acordată de ANRE în baza unui regulament specific. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Autorizații și licențe
Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Accesul și racordarea la rețea
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Asigurarea calității echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și procedeelor utilizate în sectorul gazelor naturale
Noua infrastructură
Obligația de serviciu public
Piața gazelor naturale
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Interdicții
;
se încarcă...