Art 99 Dispoziții generale | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Dispoziții generale -
Art. 99. -

Activitățile în sectorul gazelor naturale trebuie să se desfășoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale;

b) asigurarea continuității și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale a clienților;

c) protejarea intereselor legitime ale clienților finali de gaze naturale;

d) promovarea, stimularea și asigurarea concurenței pe piața de gaze naturale;

e) armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniu, cu respectarea principiului subsidiarității;

f) transparența prețurilor și a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

g) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiții de eficiență economică și protecție a mediului;

h) promovarea producerii și utilizării surselor noi și regenerabile de gaze;

i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;

j) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii și combaterii actelor de terorism și sabotaj asupra infrastructurii sectorului gazelor naturale;

k) dezvoltarea interconectărilor sistemelor de transport al gazelor naturale cu sistemele similare din țările vecine și cu alte infrastructuri de transport și integrarea Sistemului național de transport al gazelor naturale în Rețeaua europeană de transport și sistem de gaze naturale - ENTSO-G, denumită în continuare ENTSO-G;

l) asigurarea condițiilor necesare pentru buna funcționare a pieței gazelor naturale și pentru integrarea pieței naționale în piața internă europeană a gazelor naturale;

m) asigurarea accesului nediscriminatoriu al terților la conductele de alimentare din amonte, depozitele de înmagazinare, sistemele de transport, sistemele de distribuție a gazelor naturale, precum și la instalațiile GNL;

n) asigurarea funcționării instalațiilor tehnologice de suprafață din câmpurile de producție, a depozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport și de distribuție a gazelor naturale, în condiții de siguranță și eficiență;

o) asigurarea capacității de înmagazinare a gazelor naturale pentru nevoile curente și pentru cele care contribuie la securitatea energetică a țării.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 89 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 90 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 91 Infracțiuni și contravenții
Art 92 Infracțiuni și contravenții
Art 93 Infracțiuni și contravenții
Art 94 Infracțiuni și contravenții
Art 95 Infracțiuni și contravenții
Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții generale
Art 99 Dispoziții generale
Art 100 Dispoziții generale
Art 101 Autorități și competențe
Art 102 Autorități și competențe
Art 103 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 104 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 105 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 106 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 107 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 108 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 109 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
;
se încarcă...