Art 75 Prețuri și tarife | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL I Energia electrică - CAPITOLUL V Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență -
Art 74 Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Art 76 Prețuri și tarife

TITLUL I Energia electrică - CAPITOLUL VI Prețuri și tarife -
Art. 75. -

(1) Pentru activitățile desfășurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele prețuri și tarife:

a) prețuri rezultate din mecanismele concurențiale ale pieței de energie electrică;

b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice; Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

c) tarife/prețuri reglementate pentru furnizarea de energie electrică clienților prevăzuți la art. 55 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 22, până la eliminarea acestora; Modificări (1)

d) prețuri/tarife practicate de furnizorii de ultimă instanță clienților aflați în situația prevăzută la art. 53 alin. (2); Puneri în aplicare (1)

e) tarife reglementate pentru achiziția serviciilor tehnologice de sistem, până la crearea unei piețe concurențiale de servicii tehnologice de sistem;

f) tarife reglementate de racordare la rețea; Referințe (1)

g) tarif reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică; Referințe (1)

h) prețuri reglementate practicate de producătorii/furnizorii de energie electrică clienților prevăzuți la art. 55 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 22;

i) prețuri reglementate pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare; Modificări (1)

j) prețuri rezultate din formule de stabilire/ajustare prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a energiei termice ori din contractele de concesiune sau de asociere ori de parteneriat.

(2) ANRE elaborează și aprobă regulile privind mecanismul de corelare a prețului orar de ofertă pe piața de echilibrare cu prețul de închidere a pieței PZU stabilit pentru ora respectivă.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...