Art 32 Energia electrică | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică - Energia electrică -
Art. 32. -

(1) Înainte de certificarea unui operator de transport și de sistem care este controlat de o persoană sau de persoane din una sau mai multe țări terțe, ANRE solicită un aviz Comisiei Europene cu privire la faptul că:

a) entitatea respectivă respectă cerințele art. 34; și Modificări (1)

b) acordarea certificării nu pune în pericol siguranța alimentării cu energie a Uniunii Europene.

(2) În termen de două luni de la emiterea avizului de către Comisia Europeană, ANRE adoptă decizia finală cu privire la certificare, pe care o publică împreună cu avizul Comisiei Europene. În situația în care Comisia Europeană nu emite un aviz în termen de două luni de la primirea solicitării, se poate considera că nu există obiecții privind decizia ANRE. Modificări (1)

(3) În cazul în care decizia finală a ANRE diferă de avizul Comisiei Europene, se publică motivarea acestei decizii.

(4) ANRE refuză certificarea prevăzută la alin. (1) în următoarele situații:

a) entitatea în cauză nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 34;

b) acordarea certificării poate pune în pericol siguranța alimentării cu energie electrică pe teritoriul național sau al Uniunii Europene. La examinarea acestui aspect, ANRE ține seama de:

(i) drepturile și obligațiile Uniunii Europene față de țara terță respectivă în temeiul dreptului internațional, inclusiv al oricărui acord încheiat cu una sau mai multe țări terțe la care Uniunea Europeană este parte și în care sunt abordate aspecte legate de siguranța alimentării cu energie;

(ii) drepturile și obligațiile României față de țara terță respectivă în temeiul acordurilor încheiate cu țara terță respectivă, în măsura în care acestea respectă dreptul european; precum și

(iii) alte elemente specifice ale cazului și de țara terță implicată.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 22 Energia electrică
Art 23 Energia electrică
Art 24 Energia electrică
Art 25 Energia electrică
Art 26 Energia electrică
Art 27 Energia electrică
Art 28 Energia electrică
Art 29 Energia electrică
Art 30 Energia electrică
Art 31 Energia electrică
Art 32 Energia electrică
Art 33 Energia electrică
Art 34 Energia electrică
Art 35 Energia electrică
Art 36 Energia electrică
Art 37 Energia electrică
Art 38 Energia electrică
Art 39 Energia electrică
Art 40 Energia electrică
Art 41 Energia electrică
Art 42 Energia electrică
;
se încarcă...