Art 200 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 200. -

(1) Dispozițiile art. 127 intră în vigoare la data de 3 martie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 6-10;

b) orice alte dispoziții contrare.

(3) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta, după caz, cadrul de reglementare în concordanță cu prezentul titlu.

(4) Până la adaptarea, după caz, a cadrului de reglementare, toate actele normative emise în temeiul Legii nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea, cu excepția prevederilor care sunt contrare prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 190 Interdicții
Art 191 Interdicții
Art 192 Infracțiuni și contravenții
Art 193 Infracțiuni și contravenții
Art 194 Infracțiuni și contravenții
Art 195 Infracțiuni și contravenții
Art 196 Infracțiuni și contravenții
Art 197 Infracțiuni și contravenții
Art 198 Infracțiuni și contravenții
Art 199 Infracțiuni și contravenții
Art 200 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 201 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
;
se încarcă...