Art 200 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Gazele naturale - CAPITOLUL XV Infracțiuni și contravenții -
Art 199 Infracțiuni și contravenții
Art 201 Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL II Gazele naturale - CAPITOLUL XVI Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 200. -

(1) Dispozițiile art. 127 intră în vigoare la data de 3 martie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Practică judiciară (3)

a) Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 6-10;

b) orice alte dispoziții contrare.

(3) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta, după caz, cadrul de reglementare în concordanță cu prezentul titlu.

(4) Până la adaptarea, după caz, a cadrului de reglementare, toate actele normative emise în temeiul Legii nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea, cu excepția prevederilor care sunt contrare prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...