Art 195 Infracțiuni și contravenții | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Infracțiuni și contravenții -
Art. 195. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se sancționează astfel:

1. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane fizice:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 9, 20 și 21; Modificări (1)

b) cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 și 34; Modificări (1)

c) cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 4, 10, 26 și 40; Modificări (1)

2. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane juridice:

a) cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 9, 12, 20, 22 și 33; Modificări (1)

b) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30 și 34; Modificări (2)

c) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 39 și 40; Modificări (1)

d) cu amendă de 500.000 lei, cele de la pct. 25, 28, 36, 37 și 38; Modificări (2)

e) cu amendă cuprinsă între 1%-10% din cifra de afaceri anuală, cea de la pct. 35. Modificări (3)

(2) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194, săvârșite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă de până la 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Modificări (1)

(3) Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea de cel puțin 3 ori pe parcursul unui an calendaristic a uneia și aceleiași fapte contravenționale, în cadrul aceleiași structuri organizatorice, dintre cele prevăzute la art. 194 pct. 10, 11, 17, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38 și 39. Modificări (1)

(4) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea reglementată pentru care s-a stabilit contravenția, în anul financiar anterior sancționării faptei.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(6) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 185 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 186 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 187 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 188 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 189 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 190 Interdicții
Art 191 Interdicții
Art 192 Infracțiuni și contravenții
Art 193 Infracțiuni și contravenții
Art 194 Infracțiuni și contravenții
Art 195 Infracțiuni și contravenții
Art 196 Infracțiuni și contravenții
Art 197 Infracțiuni și contravenții
Art 198 Infracțiuni și contravenții
Art 199 Infracțiuni și contravenții
Art 200 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 201 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...