Art 19 Proceduri pentru noi capacități energetice de producție | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizații, licențe și concesiuni - Proceduri pentru noi capacități energetice de producție -
Art. 19. -
Doctrină (1)

(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitățile și serviciile publice de interes național din domeniul energiei electrice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național. Derogări (1)

(3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Contractul de concesiune intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Condițiile de acordare, menținere, suspendare și retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă și aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Deoarece majoritatea acestor bunuri sunt afectate unor servicii publice, ele vor fi concesionate odată cu respectivele servicii. Practic, pot fi concesionate independent numai terenurile proprietate publică, plajele, cheiurile și zonele libere338. De asemenea, pot fi concesionate unele bunuri proprietate publică, cu destinație agricolă, aflate în exploatarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii art. 4 lit. e) din Legea nr. 268/2001]. La acestea se adaugă bunurile proprietate publică astatului care pot face obiectul unei concesiuni energetice, în condițiile art. 19 din Legea nr. 123/2012 și unele imobile construite. 
    338 A se vedea, în acest sens, A. Sebeni, Noțiunea contractului de concesiune și încheierea acestuia, în Dreptul nr. 9/1999, p. 15.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Și reglementări adoptate ulterior O.U.G. nr. 54/2006 precum Legea energiei electrice și agazelor naturale nr. 123/2012 conțin asemenea prevederi. Astfel, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, „Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată astatului, activitățile și serviciile publice de interes național din domeniul energiei electrice”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 9 Autorizații și licențe
Art 10 Autorizații și licențe
Art 11 Autorizații și licențe
Art 12 Autorizații și licențe
Art 13 Autorizații și licențe
Art 14 Autorizații și licențe
Art 15 Autorizații și licențe
Art 16 Autorizații și licențe
Art 17 Autorizații și licențe
Art 18 Proceduri pentru noi capacități energetice de producție
Art 19 Proceduri pentru noi capacități energetice de producție
Art 20 Energia electrică
Art 21 Energia electrică
Art 22 Energia electrică
Art 23 Energia electrică
Art 24 Energia electrică
Art 25 Energia electrică
Art 26 Energia electrică
Art 27 Energia electrică
Art 28 Energia electrică
Art 29 Energia electrică
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...