Art 181 Prețuri și tarife | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Prețuri și tarife -
Art. 181. -
Referințe (1)

(1) Pentru acoperirea necesarului de consum, clienții finali au dreptul să fie alimentați cu gaze naturale în amestec intern/import, conform structurilor avizate/stabilite de către ANRE. Derogări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la convergența prețului gazelor naturale din producția internă cu cel al gazelor naturale din import. Derogări (1)

(3) ANRE poate stabili: Derogări (1)

a) până la 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie 2015, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, și o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;

b) începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), și până la 31 decembrie 2018 o structură de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici. Modificări (2)

(4) În vederea asigurării suportabilității costurilor legate de factura energetică, în special a celor legate de încălzirea populației, stabilirea structurii de amestec import/intern și aprobarea prețului final reglementat pentru clienții casnici vor avea în vedere și premisele considerate la stabilirea datelor pentru eliminarea prețurilor reglementate către această categorie de clienți. Derogări (1)

(5) Prețul de achiziție a gazelor din producția internă pentru piața reglementată se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort și se actualizează de ANRE și ANRM, în concordanță cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali. Modificări (2), Referințe (3), Derogări (1)

(6) Sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE: Derogări (1), Jurisprudență

a) cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii;

b) cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere;

c) cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT.

(7) Excepțiile de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

(8) În baza datelor prevăzute la art. 179 alin. (2) și (3), ANRE va elimina treptat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru clienții finali. Derogări (1)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 171 Noua infrastructură
Art 172 Noua infrastructură
Art 173 Obligația de serviciu public
Art 174 Piața gazelor naturale
Art 175 Piața gazelor naturale
Art 176 Piața gazelor naturale
Art 177 Piața gazelor naturale
Art 178 Prețuri și tarife
Art 179 Prețuri și tarife
Art 180 Prețuri și tarife
Art 181 Prețuri și tarife
Art 182 Prețuri și tarife
Art 183 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 184 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 185 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 186 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 187 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 188 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 189 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 190 Interdicții
Art 191 Interdicții
;
se încarcă...