Art 179 Prețuri și tarife | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Prețuri și tarife -
Art. 179. -

(1) Pe piața reglementată care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural, activitățile conexe acestora și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelorcadru, sistemele de prețuri și tarife se stabilesc de ANRE. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Activitățile aferente pieței reglementate cuprind:

a) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 31 decembrie 2014 pentru clienții noncasnici, cu excepția cazului în care la această dată se constată existența unei diferențe semnificative între prețul de comercializare a producției interne și prețul european de import, care ar putea periclita stabilitatea pieței, situație în care termenul se prelungește până la 31 decembrie 2015; Referințe (1)

b) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 31 decembrie 2018 pentru clienții casnici; Modificări (4), Referințe (1)

c) furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru pentru clienții finali; Modificări (1)

d) administrarea piețelor centralizate;

e) transportul gazelor naturale;

f) transportul gazelor prin conductele de alimentare din amonte, conform prevederilor condițiilor de valabilitate a licenței;

g) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;

h) stocarea gazelor naturale în conductă;

i) distribuția gazelor naturale și a biogazului/biometanului;

j) activitățile conexe desfășurate de către operatorii licențiați.

(3) Calendarul de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali cu începere de la 1 decembrie 2012 pentru clienții noncasnici, respectiv din 1 iulie 2013 pentru clienții casnici este stabilit de către Guvern, în conformitate cu graficul de eșalonare a prețurilor producătorilor, propus de ANRE și ANRM, ținând seama de posibilele efecte negative ale eliminării prețurilor reglementate, astfel încât acestea să fie cât mai puțin resimțite de clienți.

(4) Pentru activitățile aferente pieței reglementate, prețurile și tarifele se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de către ANRE. Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

(5) Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor se aprobă de ANRE, după informarea și consultarea tuturor părților interesate. Modificări (1), Puneri în aplicare (5), Referințe (1)

(6) Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, precum și ordinul de aprobare a metodologiilor de reglementare a acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale va conține inclusiv data intrării în vigoare a acestora. Puneri în aplicare (3), Referințe (3)

(7) ANRE monitorizează anual rezultatele calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali și propune Guvernului, după caz, valorificarea producției interne a gazelor naturale pe piața internă până la finalizarea calendarului aprobat, respectiv 31 decembrie 2018. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    [7] Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor. Propunerile de prețuri și tarife reglementate se elaborează de operatorii economici din sectorul gazelor naturale, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, și se comunică autorității, împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta. Operatorii economici din sectorul energiei electrice transmit autorității competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare asolicitării și vor asigura accesul la aceste date al reprezentanților desemnați de autoritatea competentă. Conform art. 179 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și agazelor naturale, pe piața reglementată care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural, activitățile conexe acestora și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelor-cadru, sistemele de prețuri și tarife se stabilesc de ANRE. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 169 Noua infrastructură
Art 170 Noua infrastructură
Art 171 Noua infrastructură
Art 172 Noua infrastructură
Art 173 Obligația de serviciu public
Art 174 Piața gazelor naturale
Art 175 Piața gazelor naturale
Art 176 Piața gazelor naturale
Art 177 Piața gazelor naturale
Art 178 Prețuri și tarife
Art 179 Prețuri și tarife
Art 180 Prețuri și tarife
Art 181 Prețuri și tarife
Art 182 Prețuri și tarife
Art 183 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 184 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 185 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 186 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 187 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 188 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 189 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...