Art 178 Prețuri și tarife | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Prețuri și tarife -
Art. 178. -
Jurisprudență

(1) Sistemul de prețuri și tarife pentru gazele naturale este conceput astfel încât să asigure: Jurisprudență

a) apropierea de valoarea de piață a combustibililor alternativi, promovarea competiției pe piața gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale și mărirea siguranței furnizării;

b) recuperarea costurilor efectuate într-o manieră prudentă, aferente activităților reglementate, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilității pentru capitalul investit în activitățile reglementate, stimularea dezvoltării capacităților de producție, transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung; Modificări (1), Jurisprudență

c) economisirea de energie la clienții finali;

d) îmbunătățirea calității gazelor naturale și a serviciilor prestate clienților.

(2) Principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de prețuri și tarife pentru activitățile reglementate sunt următoarele: Doctrină (1)

a) prețurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o manieră transparentă, pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă; Modificări (1)

b) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calității serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenței pe piața gazelor naturale și protecția intereselor clienților;

c) prevenirea speculațiilor și a comportamentelor speculative pe piața gazelor naturale;

d) încurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de consum redus.

(3) Este interzisă recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de clienți finali prin tarifele practicate altor categorii de clienți finali.

(4) Este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Potrivit art. 178 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și agazelor naturale, principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de prețuri și tarife pentru activitățile reglementate sunt următoarele: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 168 Noua infrastructură
Art 169 Noua infrastructură
Art 170 Noua infrastructură
Art 171 Noua infrastructură
Art 172 Noua infrastructură
Art 173 Obligația de serviciu public
Art 174 Piața gazelor naturale
Art 175 Piața gazelor naturale
Art 176 Piața gazelor naturale
Art 177 Piața gazelor naturale
Art 178 Prețuri și tarife
Art 179 Prețuri și tarife
Art 180 Prețuri și tarife
Art 181 Prețuri și tarife
Art 182 Prețuri și tarife
Art 183 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 184 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 185 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 186 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 187 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Art 188 Procedura de desfășurare a investigațiilor
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...